Agrosalón

4. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh

Dôležité termíny

 

10. 1. 2013
Uzávierka prihlášok

December – január
Pracovné porady s vystavovateľmi

20. 2. 2013
Záverečný termín na predloženie projektov

14. – 18. 3. 2013
Montážne práce na pridelených plochách od od 7.00 do 18.00

19. 3. 2013
Ukončenie montážnych prác do 22.00

20. 3. 2013
Oficiálne otvorenie výstavy

23. 3. 2013
Ukončenie výstavy o 16.00
Demontáž expozícií a odvoz všetkých exponátov z areálu
od 16.00 do 22.00

24. – 26. 3. 2013
Demontáž expozícií a odvoz všetkých exponátov z areálu
od 7.00 do 18.00

Mapa výstaviska