Agrosalón

4. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh

Press centrum

Press centrum výstaviska sa nachádza medzi pavilónmi A – B.  Vstup do press centra je z vonkajšej strany výstavného areálu od Akademickej ulice oproti hotelu Agroinštitút. 

Parkovanie pre novinárov je zabezpečené na parkovisku pred press centrom na základe novinárskeho preukazu alebo potvrdenia média o spolupráci. 

Po vstupe do press centra je potrebná registrácia s uvedením Vašich kontaktných údajov.

Informácie o aktuálnych výstavách sú uvádzané pravidelne na hlavnej stránke medzi aktualitami, tlačové informácie bývajú uvedené aj v menu vyberte výstavu pod aktuálnou  výstavou v podmenu informácie pre novinárov.

V prípade Vášho záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte:

micikova@agrokomplex.sk, 00421 911 200 649

stochova@agrokomplex.sk, 00421 903 977 972

 

                           

Mapa výstaviska