Agrosalón

4. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh

Kontakty

Mgr. Lenka Haverlíková

projektová manažérka 

Tel: 037/6572 205

M: 0911/880 263

E: haverlikova@agrokomplex.skBc. Silvia Miklíková 

asistentka

Tel: 037/6572 427

M: 0911/224 215

E: miklikova@agrokomplex.sk

 

Mapa výstaviska