Agrosalón 2019

Záväzná prihláška do súťaže

Cena veľtrhu AGROSALÓN 2019

Vyplnenú prihlášku spolu s povinnými dokumentmi pošlite v obálke označenej ako “CENA VEĽTRHU AGROSALÓN” na adresu:

Obchodná skupina č. 1

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Výstavná 4

949 01 Nitra

alebo odovzdajte osobne na administratívnej budove AX /p. Zita Pindešová, Mgr. Lenka Haverlíková/

Termín na zaslanie prihlášok:  od 1. 3. do 21. 3. 2019 do 15.00!

Mapa výstaviska