Agrosalón 2019

Sprievodný program

Sprievodný program Agrosalón 2019 (PDF)

SPRIEVODNÝ PROGRAM

26.3.2019

10.00 Slávnostné otvorenie výstavy /Kongresové centrum pavilón K/
18.30 Odovzdávanie  „Ceny veľtrhu Agrosalón“ a slávnostná recepcia
9.00 – 18.00
Autoškola Akadémia  /Vonkajšia plocha E /

27.3. 2019

8.00 – 15.00

Konferencia AGROBIZNIS /kongresové centrum pavilón K/

Téma: Ako získať ľudí do podnikov? Dokážu ich nedostatok nahradiť inovácie?

9:05 – 9:15
Emil Macho (predsada SPPK): Kríza ľudských zdrojov v agrosektore
9:15 – 9:35
Ivana Molnárová (výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia): Dáta portálu profesia.sk
9:35 – 10:50

Panelisti – Ivana Molnárová (Profesia), Emil Macho (SPPK), Marián Varga (Ovocinárska únia SR – prezident), Marián Záhumenský (Agrocontract Mikuláš, a.s. – generálny riaditeľ), Jozef Kanoš (AGB Beňuš – predseda)

hľadajú s moderátorom Jánom Škorňom odpovede na otázku “Ako získať ľudí do podnikov?”

10:50 – 11:20
Predstavenie finalistov a vyhlásenie výsledkov súťaže NAJ agro dievča/chlapec 2019
11:20 – 12:20
Panelisti – Marián Varga, Marián Záhumenský a Jozef Kanoš hľadajú s moderátorom Jánom Škorňom odpoveď na otázku “Dokážu nedostatok ľudí nahradiť inovácie?”
12:20 – 13:15
Predstavenie nominovaých mechanizmov a vyhlásenie výsledkov súťaže o NAJinovatívnejší stroj
Vstup na konferenciu AGROBIZNIS len na pozvánky
9.00 – 18.00
Autoškola Akadémia /Vonkajšia plocha E /

28.3. 2019

11.00 Blok prednášok /kongresové centrum pavilón K/

Dopady stropovania priamych platieb na farmy v SR

Doc. Ing. Marián Tóth, PhD. FEM SPU v Nitre

Doc. Ing. Marián Tóth, PhD.

Informačný systém o vybavenosti poľnohospodárstva SR strojovou technikou a normatívy spotreby motorovej nafty

Doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., TF SPU v Nitre

Doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Renovácia pôdospracujúcich nástrojov

Doc. Ing. Peter Čičo, CSc., TF SPU v Nitre

Doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
9.00 – 18.00
Autoškola Akadémia /Vonkajšia plocha E /

29.3. 2019

10.00

Riadené ukážky techniky pri navádzaní GPS / vonkajšia plocha E/

Ing. Miroslav Macák, PhD.

11.00 Blok prednášok /kongresové centrum pavilón K/

Porovnanie konvenčnej a pásovej sejby v systéme CTF

Prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., TF SPU v Nitre

Prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Environmentálne účinky poľnohospodárskej techniky pre obrábanie pôdy

Ing. Koloman Krištof, PhD., TF SPU v Nitre

Ing. Koloman Krištof, PhD.

Vplyv pôdnych biostimulátorov na zlepšovanie vlastností pôdy vo vzťahu k spotrebe pohonných hmôt pri obrábaní pôdy

Prof.h.c. Prof. Ing. Pavol Findura, PhD., TF SPU v Nitre

Prof. h. c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
14.00

Riadené ukážky techniky pri navádzaní GPS / vonkajšia plocha E/

Ing. Miroslav Macák, PhD

Ing. Mirosalv Macák
9.00 – 18.00
 Autoškola Akadémia /Vonkajšia plocha E /

30.3. 2019

10.00

Riadené ukážky techniky pri navádzaní GPS / vonkajšia plocha E/

Ing. Miroslav Macák, PhD.

14.00

Riadené ukážky techniky pri navádzaní GPS / vonkajšia plocha E/

Ing. Miroslav Macák, PhD.

14.00 Návštevnícka súťaž – zlosovanie kupónov /pavilón M2 – expozícia firmy PROFI PRESS/

FARMÁRSKA REVUE – POZVÁNKA NA KONFERENCIU MODERNÝ AGORBIZNIS

Mapa výstaviska