Agrosalón 2019

Profil výstavy

Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh Agrosalón patrí k najvýznamnejším veľtrhom svojho druhu na Slovensku. Od začiatku svojej existencie predstavuje stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov v danom odvetví a prezentuje inovácie i technológie v poľnohospodárskej technike a mechanizácii.

Veľtrh Agrosalón vznikol na základe snahy výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky o samostatný odborný veľtrh v roku 2007 s veľkou podporou združenia AGRION – Združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR. Veľtrh sa koná v dvojročnom cykle. Prvé dva ročníky boli v jesennom termíne, od roku 2011 sa konajú na jar.

Na veľtrhu sa prezentujú rozhodujúci domáci vystavovatelia – výrobcovia, predajcovia a importéri najvýznamnejších značiek poľnohospodárskej techniky, ako aj zahraniční vystavovatelia. Agrosalón ponúka pre poľnohospodára tú správnu príležitosť vybrať si v predsezónnom termíne vhodnú techniku pre svoju každodennú prácu.

Počas veľtrhu prebieha odborný sprievodný program vo forme prednášok na najaktuálnejšie témy v poľnohospodárstve, konferencia AGROBIZNIS, ako aj udeľovanie cien NAJINOVATÍVNEJŠÍ STROJ ROKA.

Súčasťou Agrosalónu je aj súťaž exponátov – CENA VEĽTRHU, ktorá býva udelená v piatich kategóriách.

Záštitu nad veľtrhom prevzalo:

logo_MPRV SR_200

Podtitul: 7. ročník medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu
Termín konania: 26.03.2019 - 30.03.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 26. - 29. 3. 2019 od 9.00 do 18.00
30. 3. 2019 od 9.00 do 16.00

Vstupné: 7 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 3.50 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 12 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 7 € Katalóg výstavy: 5 €
Elektronická firemná pozvánka 5,- €
Zásobovací preukaz 18,- €

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov.
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely).
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča.

Celoroční partneri

Mapa výstaviska