Agrosalón 2017

Vstupenky a parkovanie

Vstup Popis Navigácia
Hlavný vstup

Návštevníci môžu využívať hlavný vstup počas trvania veľtrhu, od 28.3. do 1.4.2017

Zobrazenie na mape pre navigáciu

 

3D pohľad Street view

Brána B2

Návštevníci môžu využívať bránu B2 počas trvania veľtrhu, od 28.3. do 1.4.2017 

Zobrazenie na mape pre navigáciu

 

3D pohľad Street view

Brána B6 Návštevníci môžu využívať bránu B6 počas trvania veľtrhu, od 28.3. do 1.2017

Zobrazenie na mape pre navigáciu

 

3D pohľad Street view

 

Vstupy cez registrácie v pavilóne F vedľa hlavného vstupu

Vstup cez registrácie budú môcť využiť návštevníci s firemnými pozvánkami 

 

Voucher zakúpený na portáli Zlavomat.sk si budú mocť návštevníci uplatniť od prvého dňa veľtrhu od 28.3.2017

 

Zobrazenie na mape pre navigáciu

 

3D pohľad Stree

 

     
Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 2.50 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €  
Vystavovateľský preukaz: 12 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 5 € Katalóg výstavy: 5 €

Vstupné


Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.


Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Mapa výstaviska