Agrosalón 2017

Aktuality

 

 

V TEJTO AKTUALITE NÁJDETE:

sprievodný program, zoznam vystavovateľov

ceny v súťaži

vstupné, parkovanie a navigáciu

zaujímavé videá a fotky

špeciality vystavovateľov na konci


Otváracie hodiny:

28. až 31. marca 2017 od 9.00 do 18.00

1. apríla 2017 od 9.00 do 16.00


web akt vizual


INOVÁCIE A TECHNOLÓGIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE

 

MEDZINÁRODNÁ ÚČASŤ A PRESTÍŽNY SALÓN

 

V roku 2017 Agrosalón poskytuje priestor pre viac ako 105 vystavovateľov a spoluvystavovateľov. Naše podujatie má medzinárodný charakter, o čom svedčí aj fakt, že sa ho zúčastňujú vystavovatelia nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Nemecka, Rakúska, Bieloruska a Talianska. Výstavná plocha Agrosalónu bude 16 821 m2. Našim spoločným cieľom je i tento rok odprezentovať prestížny „salón“ pre poľnohospodárske stroje a mechanizáciu, zabezpečiť vysokú odbornú úroveň podujatia a poskytnúť optimálne podmienky vystavovateľom na uzatvorenie čo najväčšieho množstva obchodných transakcií.

 

KONFERENCIE A MIMORIADNA CENA

 

Novinkou tohto ročníka bude prezentácia historickej poľnohospodárskej techniky, ktorú pre naše podujatie pripravilo Slovenské poľnohospodárske múzeum. Tento rok sa bude konať aj konferencia „Agrobiznis“ spojená s prednáškami a s vyhodnotením 4. ročníka súťaže „Najinovatívnejší stroj roka 2016“.

Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu je i udeľovanie niekoľkých významných ocenení. Aj tento rok udelíme ocenenia v piatich kategóriách na slávnostnom odovzdávaní „Ceny veľtrhu Agrosalón 2017 “. Novinkou medzi cenami bude mimoriadna cena riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š.p. ktorou sa budeme mať možnosť poďakovať vystavovateľovi za zásluhy a dlhoročnú spoluprácu s našim výstaviskom.

Záštitu nad podujatím prevzala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pani Gabriela Matečná.

 

VYHRAJTE KAŽDÝ DEŇ!

Každá zakúpená vstupenka na veľtrh Agrosalón 2017 bude zlosovateľná. Do žrebovania o hodnotné ceny sa môže zapojiť každý návštevník po vyplnení údajov na zlosovateľnom kupóne, ktorý je súčasťou vstupenky, a ten následne vhodí do žrebovacieho osudia v pavilóne M4.  Zlosovateľné kupóny do žrebovacieho osudia môžu byť vhodené už 28.3. Samotné žrebovanie začína až 29.3. o 14:00 a bude sa konať každý deň v rovnakom čase až do 1.4.2017. 1.cena akumulátorová kosačka Wolf Garten  s prídavným akumulátorom od firmy AGROPRET-PULZ, a.s., 2.cena pobyt v Trinity hotels, venuje agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p., 3.cena model Traktora/poľnohosp. techniky, venuje Agrotrade/Profi Press, 4.cena poukaz do hotela Zlatý kľúčik, venuje agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p., 5.cena knižný titul od vydavateľstva Profi Press.

 

 

EXPOZÍCIE SPM V PAVILÓNE M3 S TRAKTORPARÁDOU

 

Expozícia SPM počas Agrosalónu 2017 bude sprístupnená počas celého veľtrhu od 28.3. do 1.4.2017. Dynamické ukážky v podobe Traktorparády sa budú konať v sobotu 1.4.2017 počas celého dňa na vonkajšej ploche medzi pavilónmi M3 a M4. Slovenské poľnohospodárske múzeum si pre návštevníkov veľtrhu Agrosalón pripravilo ukážky a sprievodný program. Okrem zastúpenia najmodernejších strojov a technológií od špičkových firiem budú môcť návštevníci veľtrhu vidieť aj mechanizmy a časti expozícií, ktoré zachytávajú poľnohospodársku mechanizáciu v minulosti. Jedinečné kusy histórie z depozitára SPM nie je možné vidieť nikde inde na našom území. Návštevníci tak  budú môcť porovnať poľnohospodársku techniku dneška s históriou

 

JEDINEČNÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE ODBORNÍKOV

 

Agrosalón 2017 bude jedinečná príležitosť pre vystavovateľov, ktorá trvá len päť dní v roku. Navyše na Slovensku ide o jediné podujatie, ktoré rozsahom a vysokou odbornou úrovňou prakticky nemá konkurenciu. Predsezónne obdobie je charakteristické najmä výkyvmi počasia, teda je výhodou pre vystavovateľov prezentovať aj tie najväčšie stroje v rozsiahlych krytých pavilónoch. Prezentácia v odbornom prostredí s medzinárodnou účasťou znamená zisk cenných kontaktov a zároveň úspech v rovine obchodných vzťahov. 


NÁVŠTEVNÍCKA SÚŤAŽ NA VEĽTRHU AGROSALÓN

28. marca až 1. apríla 2017     14:00     pavilón M4

 

VYHRAJTE KAŽDÝ DEŇ!

Každá zakúpená vstupenka na veľtrh Agrosalón 2017 bude zlosovateľná.

Do žrebovania o hodnotné ceny sa môže zapojiť každý návštevník po vyplnení údajov na zlosovateľnom kupóne, ktorý je súčasťou vstupenky, a ten následne vhodí do žrebovacieho osudia v pavilóne M4.

Zlosovateľné kupóny do žrebovacieho osudia môžu byť vhodené už 28.3. Samotné žrebovanie začína až 29.3. o 14:00 a bude sa konať každý deň v rovnakom čase až do 1.4.2017.

 

1.cena akumulátorová kosačka Wolf Garten s prídavným akumulátorom od firmy AGROPRET-PULZ, a.s.

2.cena pobyt v Trinity hotels, venuje agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

3.cena model Traktora/poľnohosp. techniky, venuje Agrotrade/Profi Press

4.cena poukaz do hotela Zlatý kľúčik, venuje agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

5.cena knižný titul od vydavateľstva Profi Press


Tlačová správa Agrosalón 2017

 

Záverečná správa Agrosalón 2015

 

INOVÁCIE A TECHNOLÓGIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE

 

Mapa areálu počas Agrosalónu 2017

 

Sprievodca veľtrhom Agrosalón 2017

 

Sprievodný program Agrosalón 2017  – Mobilná verzia

 

Sprievodca veľtrhom Agrosalón 2017 - Plná verzia

 

Na stiahnutie: Katalóg vystavovateľov Agrosalón 2017

 

Abecedný zoznam vystavovateľov Agrosalón 2017

 


 

Vstup Popis Navigácia
Hlavný vstup

Návštevníci môžu využívať hlavný vstup počas trvania veľtrhu, od 28.3. do 1.4.2017

Zobrazenie na mape pre navigáciu

 

3D pohľad Street view

Brána B2

Návštevníci môžu využívať bránu B2 počas trvania veľtrhu, od 28.3. do 1.4.2017 

Zobrazenie na mape pre navigáciu

 

3D pohľad Street view

Brána B6 Návštevníci môžu využívať bránu B6 počas trvania veľtrhu, od 28.3. do 1.2017

Zobrazenie na mape pre navigáciu

 

3D pohľad Street view

 

Vstupy cez registrácie v pavilóne F vedľa hlavného vstupu

Vstup cez registrácie budú môcť využiť návštevníci s firemnými pozvánkami 

 

Voucher zakúpený na portáli Zlavomat.sk si budú mocť návštevníci uplatniť od prvého dňa veľtrhu od 28.3.2017

 

Zobrazenie na mape pre navigáciu

 

3D pohľad Stree

 

     
Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 2.50 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €  
Vystavovateľský preukaz: 12 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 5 € Katalóg výstavy: 5 €

Vstupné 

Zľavnené vstupné: 

Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov 

Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. 

Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely) 

Sprievodca držiteľa ŤZP/S. 

Voľný vstup: 

Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom). 

Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

 


Fotogaléria Agrosalón

akt galeria wenMapa výstaviska