AGROKOMPLEX

40. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava

Dôležité termíny

Vážený vystavovateľ,

vystavovateľské a parkovacie preukazy do výstavného areálu počas  veľtrhu AGROKOMPLEX 2013 Vám budú zaslané po uhradení faktúry. Žiadame Vás, aby ste si ich starostlivo uschovali. Vstupy Vám budú slúžiť ako preukaz počas montáže, konania veľtrhu a demontáže.

V prípade záujmu o preukazy nad rámec zaslanej objednávky máte možnosť si ich zakúpiť v hotovosti v pokladnici výstaviska pri bráne B2.    

Možnosti vjazdu počas montáže
13.8. – 20.8. od 7.00 hod. do 18.00 hod.
21.8. od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Možnosti vjazdu počas demontáže      
25.8. od 17.30 hod. do 22.00 hod. – vjazd bude cez bránu B4

dňa 25.8.2013 vozidlá pred pavilóny a k exponátom budú vpustené od 17.30 hod.                                 

26.8. – 28.8. od  7.00 hod. do 18.00 hod:

 • vložiť kauciu vo výške 30,00 €/vozidlo/4 h.,
 • zakúpiť si montážny parkovací preukaz (osobné vozidlo 20 €, nákladné vozidlo 40 €).
 • použiť zakúpený parkovací preukaz platný aj počas veľtrhu  
 • Vjazd vozidiel  je bránou B2 a výjazd bránou B1.

Možnosti vjazdu počas veľtrhu 22.8.-25.8.2013 :

 • vstup na kauciu 30,00 €/vozidlo v čase od 7 00 – 8.45 hod. bránou B2. Kaucia Vám bude vrátená pri výjazde na bráne B2 alebo B6 len v prípade že dodržíte uvedený čas výjazdu.
 • Vjazd na kauciu po 8.45 hod nebude povolený!
 • Vjazd a výjazd je bránou B2 alebo B6, podľa označenia na parkovacom preukaze (viď parkovacia mapa).
 • Vjazd a parkovanie telesne postihnutých je cez bránu B6

V prípade, že si stánok realizujete sami alebo Vám ho realizuje iná firma ako Agrokomplex, dovoľujeme si Vás upozorniť na:

 • zloženie kaucie za plochu pri montáži expozícií vo výške 100 €. Táto Vám bude vrátená po demontáži výstavy na základe potvrdenia technika pavilónu alebo voľnej plochy na bráne B1
 • vyplnenie tlačiva Objednávka služieb č. 3 (obj. katalóg služieb) alebo www.agrokomplex.sk (Poplatky za služby a pravidlá počas montáže a demontáže) a jeho následné zaslanie spolu s projektom stavby na odsúhlasenie .

KONTAKTY

 • Vystavovateľské a parkovacie preukazy:
  Bc. Mikliková Silvia  – obchodné oddelenie tel.: 037/6572 427, 0911 224 215
 • Montážne a parkovacie preukazy :
  Hubinská Monika – oddelenie výroby tel.: 037/6572 139 , 0911 556 610
 • Odsúhlasenie projektu stánku:
  Dobiš Peter – oddelenie projekcie tel.:037/6572 133, 0911 611 608, fax.: 037/6572 200

V prípade záujmu o poistenie výstavných exponátov si ich môžete poistiť v poisťovni, s ktorou spolupracuje naša firma alebo si vybrať poisťovňu podľa Vášho uváženia.

 

31.5.2013
Uzávierka záväzných prihlášok na výstavu

28.6.2013
Uzávierka prihlášok do oficiálneho katalógu výstavy

Máj-jún 2013
Pracovné porady s vystavovateľmi
Potvrdenie pridelenej výstavnej plochy
Zaslanie objednávok na práce a služby

19.7.2013
Záverečný termín na predloženie projektov

13.-20.8.2013
Montážne práce na pridelených plochách od 7:00 do 18:00

21.8.2013
Ukončenie montážnych prác do 22:00
Posledný termín na prívoz exponátov, ktoré vyžadujú špedície AX

22.8.2013
Oficiálne otvorenie výstavy

25.8.2013
Ukončenie výstavy o 17:00
Demontáž expoyícií od 17:00 do 22:00

26.-28.8.2013
Demontáž expozícií a odvoz všetkých exponátov z areálu od 7:00 do 18:00

Mapa výstaviska