AGROKOMPLEX

Profil výstavy

Podtitul: 40. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava
Termín konania: 22.08.2013 - 25.08.2013
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Štatistika za rok: 2012
Počet návštevníkov: 76553
Počet firiem: 487
Výstavná plocha: 24460 m2
Otváracie hodiny: 22. - 24. 08. 2013 od 9:00 do 18:00 hod
25. 08. 2013 od 9:00 do 17:00 hod

Na stiahnutie

Vstupné: 4 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 2 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 15 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 4 € Katalóg výstavy: 3 €
OTVÁRACIE HODINY:
22. - 24. 08. 2013 od 9:00 do 18:00 hod
25. 08. 2013 od 9:00 do 17:00 hod

POPIS VSTUPNÉHO:
Študentská kolektívna zľava 1€: Platí pre študentov stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov.

Zľavnené vstupné 2€: žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup: deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.

Celoroční partneri

Mapa výstaviska