Agrokomplex 2021

Profil výstavy

Podtitul: 47. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
Termín konania: 19.08.2021 - 22.08.2021
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska