Agrokomplex 2019

Sprievodný program

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

logo SZV zlaté

Sobota 24. 8. 2019, Pavilón M2, okrúhle stoly

09:30 – 10:30
Vyhodnotenie 14. ročníka súťaže o najlepší slovenský med, medovinu, medovníky
10:30 – 11:30
Prednáška – Včelie produkty

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV

logo SZZ

SPRIEVODNÉ AKTIVITY SZZ – pavilón M3

Expozície ovocia, zeleniny, najkrajšia kolekcia

téma: „RODINNÝ ZÁHRADNÝ STÔL“ – naaranžované výpestky ovocia, zeleniny, kvetín budú na stoloch usporiadané pod menom rodiny záhradkára, ktorý dodal exponáty.

Ukážky historického záhradného náradia, nádob, tkanín (poskytnuté členmi SZZ)

Výstava ocenených prác z výtvarnej súťaž pre deti

téma:  KRÁSY NAŠEJ ZÁHRADY

Výstava prác členov SZZ

Téma: „Moja záľuba“ – ručné práce, výšivky, košíky, prútené ozdoby, drevorezba, samorasty, keramika, výrobky z drôtu, maľované, vyšívané obrazy a i.

 

Denná poradenská služba pre návštevníkov:

 • ovocinárstvo – pestovanie rôznych ovocných druhov
 • zeleninárstvo – pestovanie rôznych druhov zelenín
 • okrasné záhradníctvo – pestovanie kvetín, okrasných  drevín
 • biologická ochrana rastlín, Ing. Zoltán Tamašek, Biotomal Rúbaň

Poradenské služby budú poskytované návštevníkom bezplatne v jednotlivých dňoch počas otváracích hodín AX, striedavo, podľa harmonogramu a záujmu návštevníkov.

Poradcovia: Ing. J. Čerňanský, p. B. Mojžiš, p. J. Adamove, p. Majerský, p. Sopko /alternácia/, Ing. Zoltán Tamašek, Ing. K. Kettmannová, Ing. A. Szabóová

 

SPRIEVODNÉ AKTIVITY SZZ – ukážkové záhradky, výstavné políčka

 • výstava kolekcie výsadieb miniskaliek v nádobách – Klub skalničkárov Nitra, spojená s predajom skalničiek poradenskou službou: Ing. A. Gromová, CSc.
 • výstava kolekcie kaktusov – Klub kaktusárov Nitra, spojená s predajom kaktusov, poradenskou službou: Mgr. Vladimír Gígeľ
 • poradenstvo rez ovocných drevín: Ing. J. Čerňanský, p. B. Mojžiš /alternácia/

SPRIEVODNÉ AKTIVITY SZZ – ovocný sad

Praktické ukážky rezu ovocných stromov

 • začiatok denne: 10.00, 15.00, /*25. 8. 2019 len o 10.00 hod./
 • čas trvania jednej ukážky 90 minút
 • odborný inštruktor: Ing. Eduard Jakubek, predseda RV SZZ


NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM

NLC logo

PREDNÁŠKA “Agrolesnícke systémy – príležitosť pre efektívnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy” 

Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.

Anotácia:

Agrolesnícke systémy sú dnes v Európe významným inovačným trendom a súčasťou programov trvalo udržateľného rozvoja sektora pôdohospodárstva. Z hľadiska mitigačných a adaptačných opatrení na klimatické zmeny ich označila organizácia FAO ako jeden z najsilnejších nástrojov. Zároveň sú najvyšším príkladom ekologickej intenzifikácie produkcie na pôde, pričom ponúkajú aj množstvo tzv. ekosystémových služieb.

Obsah prezentácie:

 • Čo je agrolesníctvo (ALS)?
 • Funkcie drevín v krajine
 • Prečo pestovať dreviny na poľnohospodárskej pôde?
 • ALS v kontexte národných strategických materiálov a prioritných oblastí Agendy 2030 na Slovensku
 • Európske aktivity v oblasti agrolesníctva (EURAF, EIP, Nariadenia EK, Európske projekty)
 • Agrolesníctvo na Slovensku a jeho perspektívy
 • Aktivity NLC v oblasti agrolesníctva
 • Príklady agrolesníckych systémov

coopexpo_65x65

COOPEXPO- tlačová správa


Mapa výstaviska