Agrokomplex 2019

Sprievodný program

Sprievodca výstavou Agrokomplex 2019

(obsahuje i zoznam vystavovateľov)

Zoznam vystavovateľov – dodatok

Diskusné okrúhle stoly AGROKOMPLEX 2019

Organizátori:  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Agroinštitút Nitra a webový portál poľnoinfo.sk

Miesto konania: Pavilón M2, počas 46. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex

Štvrtok – 22.8.2019

15:00 – Strategický plán slovenského poľnohospodárstva na roky 2021 – 2027

Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov

moderátor: Juraj Huba – portál poľnoinfo.sk

Po diskusii o Strategickom pláne sa môžu návštevníci výstavy Agrokomplex stretnúť s Ladislavom Mikom, vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a hovoriť s ním o témach ktoré považujú za dôležité.

Piatok – 23.8.2019

11:00 – Podpory z európskych zdrojov. Využívame ich dostatočne k rozvoju nášho poľnohospodárstva?

verejná nahrávka pre Rozhlas a televíziu Slovenska

Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR

Dušan Chrenek, vedúci oddelenia Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EK v Bruseli

Ján Pokrivčák, riaditeľ Inštitútu pôdohospodárskej politiky

moderátor: Martin Jurčo  – RTVS

14:00 Živočíšnej výrobe chýba kvalitná infraštruktúra

verejná nahrávka pre Rozhlas a televíziu Slovenska

Štefan Ryba – generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva, MPRV SR

Ján Huba – výskumný pracovník Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Výskumného ústavu živočíšnej výroby

Eva Forrai – výkonná riaditeľka Zväzu spracovateľov mäsa

Peter Lelkes – predseda Poľnohospodárskeho družstva Sokolce

Moderátor: Martin Jurčo – RTVS

Sobota – 24.8.2019

12:00 – Dvojitá kvalita potravín (spojené s ochutnávkou výrobkov)

verejná nahrávka pre Rozhlas a televíziu Slovenska

Milan Lapšanský – generálny riaditeľ Sekcie potravinárstva, výživy a obchodu MPRV SR

Jana Venhartová – riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska

Marián Šolty – podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Jozef Golian – Katedra hygieny a bezpečnosti potravín SPU Nitra

Moderátor: Martin Jurčo – RTVS


Program vystúpení v rámci expozície NSRV SR

NSRVweb

Pavilón F

22. august 2019 (štvrtok)

10.30 – 11.00  NR/ Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ – Spevácka skupina Lišňanka

11.00 – 11.30  NR/ OZ “Požitavie – Širočina”  - FS Chočanka – folklórne vystúpenie

11.30 – 12.00  NR/ Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ – Nezábudka Kovarce

12.00 – 12.30  TN/ MAS Inovec – Spevácky súbor Opatovčan, spevácky súbor

12.30 – 13.00 ZA/ MAS Orava, o.z. – Oravskí starostovia – mužská spevácka skupina

13.00 – 13.30  NR/ OZ RADOŠINKA – Súbor Šuriančanka – folklórne vystúpenie

14.30 – 15.00  ZA/ MAS Orava, o.z. – Oravskí starostovia – mužská spevácka skupina

15.00 – 15.30  NR/ OZ RADOŠINKA – Spevácka skupina Čabanka – folklórne vystúpenie

17.00 – 17.30 NR/ Folklórny súbor Koniarovčanka

 

23. august 2019 (piatok)

14.00 – 14.30  NR/ MAS Žibrica – Spevácka skupina NÁDEJ Výčapy Opatovce

14.30 – 15.00  NR/ MAS CEDRON – NITRAVA – VESELÁ HELIGÓNKA – hudobno-spevácke vystúpenie

15.00 – 16.00  ZA/ ĽH Podhradská muzika – Dolný Turiec – hudobno-spevácke vystúpenie

16.00 – 17.00  ZA/ MAS Turiec – FS Turiec – folklórne vystúpenie

17.00 – 18.00 ZA/ MAS Terchovská Dolina/ ĽH Nebeská muzika – hudobno-spevné pásmo

24. august 2019 (sobota)

09.30 – 10.30  SZV/ Odovzdávanie ocenení v súťaži o najlepší slovenský med, medovinu, perník, peľ a iné…  

11.00 – 11.30  PO/ OZ MAS Sabinovsko – ĽH Burikovci – hudobno-spevácke vystúpenie

11.30 – 12.00  PO/ OZ MAS Sabinovsko – FS Uzovčan – folklórne vystúpenie

12.00 – 12.30  PO/ OZ MAS Sabinovsko – ĽH Lucinske chlopi

13.30 – 15.00  NSRV SR/ Odovzdávanie ocenení „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019“

15.00 – 15.30  TT/ OZ Naše Jadro – Spevácka skupina Brežáci

15.30 – 16.00  NR/ MAS CEDRON – NITRAVA, Spevácka skupina ÚSMEV

16.00 – 16.30  PO/ OZ MAS Sabinovsko – FS Uzovčan – folklórne vystúpenie

16.30 – 17.00  PO/ OZ MAS Sabinovsko – ĽH Burikovci a ĽH Lucinske chlopi – hudobno-spevácke vystúpenie

 

25. august 2019 (nedeľa)

10.00 – 10.30  NR/ OZ RADOŠINKA – Detský folklórny súbor Pelikánik

10.30 – 11.00  NR/ MAS CEDRON – NITRAVA – Spevácka skupina JATOVČANKA

11.00 – 11.30  NR/ MAS CEDRON – NITRAVA – Mužská spevácka skupina Váraďani

11.30 – 12.00  NR/ MAS CEDRON – NITRAVA – Folklórny súbor Uľančanka

13.00 – 13.30  NR/ OZ RADOŠINKA – Detský folklórny súbor Zbežanček


SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

logo SZV zlaté

Sobota 24. 8. 2019, pavilón F

09:30 – 10:30
Vyhodnotenie 14. ročníka súťaže o najlepší slovenský med, medovinu, medovníky

KRST KNIHY “ZELENINA BEZ CHÉMIE”

Zelenina bez chémie

V sobotu 24.8.2019 sa o 10:30 hod. uskutoční krst knihy autorskej dvojice prof. Ivan Hričovský a Ing. Zoltán Tamašek “Zelenina bez chémie”. Krst bude prebiehať na výstavných políčkach L1.

Po skončení krstu pán profesor Hričovský odpovie na všetky vaše otázky súvisiace s ovocinárstvom a inžinier Zoltán Tamašek vám poradí, ako uskutočňovať biologickú ochranu ovocných a zeleninových rastlín proti škodcom a chorobám vo vašej záhrade. Súčasne bude prebiehať aj autogramiáda kníh a kalendárov profesora Ivana Hričovského.


SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV

logo SZZ

SPRIEVODNÉ AKTIVITY SZZ – pavilón M3

Expozície ovocia, zeleniny, najkrajšia kolekcia

téma: „RODINNÝ ZÁHRADNÝ STÔL“ – naaranžované výpestky ovocia, zeleniny, kvetín budú na stoloch usporiadané pod menom rodiny záhradkára, ktorý dodal exponáty.

Ukážky historického záhradného náradia, nádob, tkanín (poskytnuté členmi SZZ)

Výstava ocenených prác z výtvarnej súťaž pre deti

téma:  KRÁSY NAŠEJ ZÁHRADY

Výstava prác členov SZZ

Téma: „Moja záľuba“ – ručné práce, výšivky, košíky, prútené ozdoby, drevorezba, samorasty, keramika, výrobky z drôtu, maľované, vyšívané obrazy a i.

 

Denná poradenská služba pre návštevníkov:

 • ovocinárstvo – pestovanie rôznych ovocných druhov
 • zeleninárstvo – pestovanie rôznych druhov zelenín
 • okrasné záhradníctvo – pestovanie kvetín, okrasných  drevín
 • biologická ochrana rastlín, Ing. Zoltán Tamašek, Biotomal Rúbaň

Poradenské služby budú poskytované návštevníkom bezplatne v jednotlivých dňoch počas otváracích hodín AX, striedavo, podľa harmonogramu a záujmu návštevníkov.

Poradcovia: Ing. J. Čerňanský, p. B. Mojžiš, p. J. Adamove, p. Majerský, p. Sopko /alternácia/, Ing. Zoltán Tamašek, Ing. K. Kettmannová, Ing. A. Szabóová

 

SPRIEVODNÉ AKTIVITY SZZ  na malých výstavných políčkach

 • výstava kolekcie výsadieb miniskaliek v nádobách – Klub skalničkárov Nitra, spojená s predajom skalničiek poradenskou službou: Ing. A. Gromová, CSc.
 • výstava kolekcie kaktusov – Klub kaktusárov Nitra, spojená s predajom kaktusov, poradenskou službou: Mgr. Vladimír Gígeľ
 • poradenstvo rez ovocných drevín: Ing. J. Čerňanský, p. B. Mojžiš /alternácia/

SPRIEVODNÉ AKTIVITY SZZ – ovocný sad

Praktické ukážky rezu ovocných stromov

 • začiatok denne: 10.00, 15.00, /*25. 8. 2019 len o 10.00 hod./
 • čas trvania jednej ukážky 90 minút
 • odborný inštruktor: Ing. Eduard Jakubek, predseda RV SZZ


NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM

NLC logo

PREDNÁŠKA “Agrolesnícke systémy – príležitosť pre efektívnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy” 

pav. M2, 22.8.2019 od 11.00 do 11:30

Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.

Anotácia:

Agrolesnícke systémy sú dnes v Európe významným inovačným trendom a súčasťou programov trvalo udržateľného rozvoja sektora pôdohospodárstva. Z hľadiska mitigačných a adaptačných opatrení na klimatické zmeny ich označila organizácia FAO ako jeden z najsilnejších nástrojov. Zároveň sú najvyšším príkladom ekologickej intenzifikácie produkcie na pôde, pričom ponúkajú aj množstvo tzv. ekosystémových služieb.

Obsah prezentácie:

 • Čo je agrolesníctvo (ALS)?
 • Funkcie drevín v krajine
 • Prečo pestovať dreviny na poľnohospodárskej pôde?
 • ALS v kontexte národných strategických materiálov a prioritných oblastí Agendy 2030 na Slovensku
 • Európske aktivity v oblasti agrolesníctva (EURAF, EIP, Nariadenia EK, Európske projekty)
 • Agrolesníctvo na Slovensku a jeho perspektívy
 • Aktivity NLC v oblasti agrolesníctva
 • Príklady agrolesníckych systémov

coopexpo_65x65

COOPEXPO- tlačová správa

Sprievodný program COOPEXPO

SPRIEVODNÝ PROGRAM

C O O P E X P O  2 0 1 9

22. 8. 2019 (štvrtok)

9:30 hod. – 11:30 hod. Prezentácia SSOŠ

(Súkromná stredná odborná škola Poprad, Súkromná stredná odborná škola Bardejov )

V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami študenti, študujúci v profesiách: cukrár Vám predvedie zdobenie perníkov, kuchár ukáže ako si pripraviť chuťovky, ktoré budete môcť priamo na mieste aj ochutnať. Pripravili sme pre Vás aj ukážky flambovania a miešania nápojov s malou ochutnávkou. Maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie a úpravu vlasov. Predstavia sa aj študenti z odboru propagačná grafika a drevorezbár.

11:00 hod. – 12:00 hod. Stretnutie predsedov členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO (stánok DÚ SR )

Pravidelné každoročné stretnutie zástupcov členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO spojené s odovzdávanie ocenení v kategóriách : najlepšia samostatná expozícia, najpútavejšia prezentácia výrobného družstva v spoločnej expozícii a TOP výrobok roku 2019

12:00 hod. – 13:00 hod. Prezentácia členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO a Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN

Členské družstvá COOP PRODUKT SLOVENSKO sa Vám predstavia s ukážkami svojej činnosti a predvedú Vám svoje výrobky (maľovanie a výroba keramiky, prezentácia výrobkov odevných družstiev, výroba vianočných ozdôb atď.). Zasúťažiť si budete môcť s družstvami o upomienkové predmety. Prezentácia šikovnosti a zručnosti občanov so zdravotným postihnutím a chránených dielní.

13:00 hod.– 13:45 hod. KULTÚRNY PROGRAM: Spevácka skupina ČABANKA

14:00 hod – 16:00 hod. Prezentácia SSOŠ Poprad

V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami cukrár a kuchár. Pripravili sme pre Vás aj ukážky flambovania a miešania nápojov s malou ochutnávkou.

16.00 – 16.30 hod. KULTÚRNY PROGRAM: Spevácka skupina ČABANKA

16:30 hod – 17:45 hod. Prezentácia SSOŠ Bardejov

V bloku sa predstavia kaderník, umelecký rezbár a propagačný grafik. Pripravili sme pre Vás maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úpravu vlasov, kreslenie portrétov a drevo rezbárske ukážky.

23. 8. 2019 (piatok)

9:30 hod – 11:30 hod. Prezentácia SSOŠ Poprad

V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami cukrár a kuchár. Pripravili sme pre Vás aj ukážky flambovania a miešania nápojov s malou ochutnávkou.

11:30 hod – 13:30 hod. Prezentácia SSOŠ Bardejov

V bloku sa predstavia kaderník, umelecký rezbár a propagačný grafik. Pripravili sme pre Vás maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úpravu vlasov, kreslenie portrétov a drevo rezbárske ukážky.

13:30 hod. – 15:00 hod. Prezentácia členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO, Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN, Súťaže pre deti aj dospelých, kultúrny program

Členské družstvá COOP PRODUKT SLOVENSKO sa Vám predstavia s ukážkami svojej činnosti a predvedú Vám svoje výrobky (maľovanie a výroba keramiky, prezentácia výrobkov odevných družstiev, výroba vianočných ozdôb atď.). Zasúťažiť si budete môcť s družstvami o upomienkové predmety. Prezentácia šikovnosti a zručnosti občanov so zdravotným postihnutím a chránených dielní.

15:00 hod. – 16:00 hod. Odovzdávanie ocenení Družstevnej únie SR za najlepší výstavný stánok + kultúrny program.

16:00 – 17:30 Prezentácia SSOŠ

(Súkromná stredná odborná škola Poprad, Súkromná stredná odborná škola Bardejov)

V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami študenti, študujúci v profesiách: cukrár Vám predvedie zdobenie perníkov, kuchár ukáže ako si pripraviť chuťovky, ktoré budete môcť priamo na mieste aj ochutnať. Pripravili sme pre Vás aj ukážky flambovania a miešania nápojov s malou ochutnávkou. Maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie a úpravu vlasov. Predstavia sa aj študenti z odboru propagačná grafika a drevorezbár.

24. 8. 2019 (sobota)

9:30 hod – 11:00 hod. Prezentácia SSOŠ Bardejov

V bloku sa predstavia kaderník, umelecký rezbár a propagačný grafik. Pripravili sme pre Vás maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úpravu vlasov, kreslenie portrétov a drevo rezbárske ukážky.

11:00 hod – 12:30 hod. Prezentácia SSOŠ Poprad

V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami cukrár a kuchár. Pripravili sme pre Vás aj ukážky flambovania a miešania nápojov s malou ochutnávkou.

12:30 – 13:30 hod. Kultúrny program: vystúpenie kapely THE LAIRS

Hudobnou produkciou kapela siahla od “retro” čias do čias súčasných, prevažne popovo-bluesového charakteru. Repertoár obsahuje hity jazzovej a bluesovej éry, kapiel ako Beatles, Sting, Coldplay, Kodaline a ďalších a skladby z filmovej hudby.

13:30 hod. – 15:00 hod. Prezentácia členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO, Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN, Súťaže pre deti aj dospelých, kultúrny program

Členské družstvá COOP PRODUKT SLOVENSKO sa Vám predstavia s ukážkami svojej činnosti a predvedú Vám svoje výrobky (maľovanie a výroba keramiky, prezentácia výrobkov odevných družstiev, výroba vianočných ozdôb atď.). Zasúťažiť si budete môcť s družstvami o upomienkové predmety. Prezentácia šikovnosti a zručnosti občanov so zdravotným postihnutím a chránených dielní.

15:00 – 16:30 Prezentácia SSOŠ Bardejov

V bloku sa predstavia kaderník, umelecký rezbár a propagačný grafik. Pripravili sme pre Vás maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úpravu vlasov, kreslenie portrétov a drevo rezbárske ukážky.

16:00 hod – 17:30 hod. Prezentácia SSOŠ Poprad

V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami cukrár a kuchár. Pripravili sme pre Vás aj ukážky flambovania a miešania nápojov s malou ochutnávkou.

25. 8. 2019 (nedeľa)

9:30 hod. – 11:00 hod. Prezentácia SSOŠ Poprad

V bloku sa predstavia kaderník, umelecký rezbár a propagačný grafik. Pripravili sme pre Vás maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úpravu vlasov, kreslenie portrétov a drevo rezbárske ukážky.

11:00 – 12:30 Prezentácia SSOŠ Bardejov

V bloku sa predstavia kaderník, umelecký rezbár a propagačný grafik. Pripravili sme pre Vás maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úpravu vlasov, kreslenie portrétov a drevo rezbárske ukážky.

12:30 hod. – 15:00 hod. Prezentácia členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO, Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN, Súťaže pre deti aj dospelých, kultúrny program

Členské družstvá COOP PRODUKT SLOVENSKO sa Vám predstavia s ukážkami svojej činnosti a predvedú Vám svoje výrobky (maľovanie a výroba keramiky, prezentácia výrobkov odevných družstiev, výroba vianočných ozdôb atď.). Zasúťažiť si budete môcť s družstvami o upomienkové predmety. Prezentácia šikovnosti a zručnosti občanov so zdravotným postihnutím a chránených dielní.

15:00 hod. – 15:30 hod. Slávnostné ukončenie výstavy COOPEXPO 2019


ZO SLOVENSKÝCH POLÍ AŽ NA VÁŠ TANIER

Sprievodný program na veľkých výstavných políčkach prebieha denne od 22. do 25. 8. 2019

9:35       Kultúrny program

9:40       Predstavenie výnimočných zvierat zo slovenských fariem a diskusia o spôsobe chovu pre potreby výroby výnimočných potravín (prednáška, diskusia)

10:10     Kvalitne, poctivo a zdravo k výnimočným farmárskym potravinám bez konzervantov, aditív a geneticky modifikovaných organizmov (prednáška, diskusia)

10:45     Kultúrny program

11:00     Dynamické poľné ukážky najmodernejších poľnohospodárskych strojov a liniek s odborným výkladom zamerané na efektívnu rastlinnú výrobu

12:05     Kultúrny program

12:30     Predstavenie výnimočných zvierat zo slovenských fariem a diskusia o spôsobe chovu pre potreby výroby výnimočných potravín (prednáška, diskusia)

13:00     Kvalitne, poctivo a zdravo k výnimočným farmárskym potravinám bez konzervantov, aditív a geneticky modifikovaných organizmov (prednáška, diskusia)

13:35     Kultúrny program

14:00     Dynamické poľné ukážky najmodernejších poľnohospodárskych strojov a liniek s odborným výkladom zamerané na efektívnu rastlinnú výrobu

15:05     Kultúrny program

15:30     Predstavenie výnimočných zvierat zo slovenských fariem a diskusia o spôsobe chovu pre potreby výroby výnimočných potravín (prednáška, diskusia)

16:00     Kvalitne, poctivo a zdravo k výnimočným farmárskym potravinám bez konzervantov, aditív a geneticky modifikovaných organizmov (prednáška, diskusia)

16:35     Kultúrny program

17:05     Kultúrny program

 

Program počas celého dňa:       

 • Prvé majstrovstvá Slovenska v obsluhe teleskopických nakladačov, okrem 11:00-12:00 a 14:00-15:00
 • organizované ochutnávky výrobkov FARMFOODS (vždy podľa vyznačeného času)
 • Občerstvenie, čapované špeciality a výnimočné hotové jedlá FARMFOODS, bagetky, burgre a iné dobrôtky
 • predaj výnimočných farmárskych potravín FARMFOODS v našich predajniach
 • výstava viac ako 80 strojov zapojených do technologických liniek od 20 svetových výrobcov
 • ponuka najperspektívnejších osív, hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín a odporúčania, ako ich zaradiť do jednotlivých technologických postupov
 • prezentácia výrobných a obchodných prevádzok krátkeho dodávateľského reťazca FARMFOODS
 • ukážka nami chovaných zvierat pre potreby FARMFOODS
 • možnosť konzultácií s našimi odborníkmi na všetky vystavované témy

Zmena programu vyhradená.


Sprievodný program výstav EKOFESTIVAL a ENVIRO

PAVILÓN B

22. august 2019

10.00 Ing. Ján Topercer / Botanická záhrada UK Blatnica

O niektorých dlhodobých problémoch ochrany národných parkov SR

V prednáške bude reč o vybraných dlhodobo neriešených či len “poriešovaných” problémoch ochrany ekosystémov v NP, ako sú problémy ich polohy a veľkosti, problémy lesných, vodných a nelesný.ch ekosystémov, problémy výchovy a vzťahov k verejnosti ako aj súvisiace problémy vedy, etiky a ideológií.

11.00 Jerguš Tesák / WWF

Veľké šelmy v našej krajine

Za posledných 200 rokov boli veľké šelmy vo väčšej časti Európy vyhubené dôsledkom prenasledovania človekom. Ich areál sa zúžil na niekoľko horských celkov v strednej a východnej Európe. Na Slovensku sa ich stav zlepšil, keď sa začali čiastočne chrániť. Napriek tomu je ich prítomnosť v našej krajine stále opradená mnohými mýtmi. Máme sa ich báť?

12.00 Milan Janák / WWF

Certifikácia hospodárenia v lesoch podľa štandardov Forest Stewardship Council a úloha verejnosti v nej

Čo je certifikácia lesov a ako vyzerá certifikácia lesov podľa FSC. Aké podmienky kladie obhospodarovateľom lesa a aké prináša výhody? Pomáha certifikácia lesov chrániť lesy? Aká je úloha verejnosti v certifikácii lesov podľa FSC a prečo je dobré sa o ňu zaujímať.

13.00 Peter Grman / ECOlogic

Odpadové hospodárstvo a iniciatíva ECOlogic Slovakia

ECOlogic Slovakia je skupina aktivistov, ktorá sa zameriava na čistotu životného prostredia. V prednáške sa spomenie možnosť využitia niektorých druhov odpadov, nakladanie s odpadmi a ich nežiaducimi vplyvmi v kontexte ochrany životného prostredia. Dozvieme sa viac o pôsobení a náplni práce členov ECOlogic Slovakia aj v súvislosti s ich zameraním sa na nelegálne skládky.

14.00 Vilém Jurek / Rezekvítek

Jak udělat něco dobrého pro krajinu?

Mottom prednášky je ochrana, plánovanie a správa krajiny. Tri uvedené slová poukazujú na to, že vyčerpanú a poškodenú krajinu môže napraviť zase len človek. Čo konkrétne môže (ba priam musí) spraviť pre ozdravenie krajiny vlastník, aktívny občan a politik? Práve o tom bude rozprávať Ing. Vilém Jurek, krajinný ekológ a vedúci úseku Starostlivosti o prírodu českého ochranárskeho spolku Rezekvítek.

15.00 Simona Kubíčková / ZOO Jihlava

Aj chudobnejší chránia svet: environmentálna lekcia z Kene

Krátke nahliadnutie do africkej Kene, zamerané na environmentálne zmýšľanie. O tom, že vláda dokáže motivovať miestnych k láske k prírode a zvieratám, ale nezabudneme ani na čaro krajiny a zvierat Afriky.

16.00 Jan Pluháček / ZOO Ostrava

Aspekty ochrany vzácných druhů v evropských zoologických zahradách

Zachrániť vzácny druh v zoologickej záhrade nie je ľahké. Vyžaduje si to vedieť druh chovať, rozmnožovať, chrániť miesto jeho prirodzeného výskytu, vzájomnú spoluprácu, pravidelnú komunikáciu ako aj dodržovanie množstva ďalších pravidiel. O tom, že sa to dá, ale, že sa to v mnohých prípadoch aj úspešne darí nám porozpráva Jan Pluháček zo ZOO Ostrava.

17.00 Viliam Bartuš / lesoochranárske zoskupenie VLK

Všetko pre NIČ

Rozprávanie o tom ako veľa treba vykonať preto aby sa aspoň na časti Slovenska nerobilo nič a čo robí VLK aby zachránil prirodzené lesy na Slovensku.

23. august 2019

10.00 Tibor Papšo

Ekologický chov oviec a hovädzieho dobytka

11.00 Mgr. Žofia Filagová / BROZ

Biodiverzita poľnohospodárskej krajiny a ako jej pomôcť?

Prednáška sa zaoberá aktuálnymi výzvami v ochrane prírody v poľnohospodárskom prostredí, biodiverzitou agrárnej krajiny a aktivity zamerané na jej zvýšenie. Z prednášky sa dozviete viac o týchto aktuálnych témach a tiež vám prezradia o projekte LIFE, ktorý je zacielený na obnovu biodiverzity v chránenom vtáčom území Ostrovné lúky na Dolnom Žitnom ostrove.

12.00 Anton Kušš / Stráž prírody Ponitrie

Činnosť Stráže prírody, jej oprávnenia a povinnosti

Členovia – strážcovia prírody sú zamestnancami Štátnej ochrany prírody SR. Ich úlohou je kontrolovať dianie vo zverenom území. Zaoberajú sa napríklad dodržiavaním platných predpisov na chránenom území, monitorovaním výskytu vzácnych druhov rastlín a živočíchov, vykonávaním rôznych opatrení na ochranu územia. Okrem samotnej ochrany je ich náplňou aj spolupráca s obecnými úradmi, štátnou správou, Policajným zborom SR, či vlastníkmi a správcami pozemkov.

13.00 Jaroslav Blaško / Cesty za tichom

Požičaná planéta

Predstavenie výchovno-vzdelávacieho projektu Požičaná planéta. Projekt pozostáva zo 16 krátkych dokumentárnych filmov a štyroch multimediálnych diel. Požičaná planéta je modernou, komplexnou, učebnou pomôckou, ktorá môže výrazne napomôcť pri výchove mladej generácie.

14.00 prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. / Slovenská technická univerzita Bratislava

Bioplasty – koniec doby plastovej?

V čase, keď našu planétu pomaly zahaľujú ostrovy plastových odpadov v moriach a dostávajú sa do potravinového reťazca cez ryby, ktoré ich nedobrovoľne hltajú a haldy plastových výrobkov nás pomaly zahlcujú, prišiel profesor Alexy s úžasným vynálezom. Spolu so svojim tímom z STU vynašiel plastový materiál, ktorý sa sám rozloží, nie je z fosílnych surovín (ropa) a dokonca je možné na výrobu jeho hlavných komponentov použiť odpad.

15.00 Mgr. Katarína Gabašová, PhD. / Univerzita Konštantína filozofa Nitra

Nový vzťah človeka k prírode? Environmentálne angažované umenie

Materializmus, nadprodukcia a hyperkonzum okrem ďalších faktorov priviedli človeka na rázcestie. Želaný smer, ktorým by sme sa mali vydať si vyžaduje zmenu v myslení, cítení a konaní nielen vo vzťahu k prírode.

Umelci, ktorých tvorba vyzýva od apatie a skepticizmu k občianskemu aktivizmu nás inšpirujú k zmene nášho vzťahu k prírode prostredníctvom estetických zážitkov (pozitívnych i negatívnych), ktoré v kontakte s prírodou (aj s devastovanou) získavame.

16.00 David Číp / Jaro Jaroměř, KPPO

Živá záhrada

Ako vybudovať a hlavne udržiavať záhradu tak aby hýrila životom? Bola plná vtákov, motýľov, vážok, jašteríc, ježkov aj škriekajúci žiab? Veľa praktických typov, rád a návodov predstaví zoológ David Číp – dlhoročný profesionálny ochranca prírody, vedúci záchrannej stanice pre divoké zvieratá.

17.00 Branislav Moňok / Priatelia Zeme SPZ

Kompostovanie v domácnosti

Kompostovanie je spôsob, ako si môžeme svojpomocne vyrobiť z biologického odpadu kvalitný kompost – organické hnojivo, ktoré je ideálne pre pestovanie rastlín. Pomocou neho vrátime späť do pôdy živiny, ktoré sme z nej predtým pri pestovaní odobrali. O svojich dlhoročných skúsenostiach s kompostovaním nám porozpráva Branislav Moňok, predseda organizácie Priatelia Zeme SPZ.

24. august 2019

10.00 Hanka Timková / Zoborské liečivky

Udržateľná a ekologická domácnosť

Prednáška sa bude venovať prioritne problematike zdravej, ekologickej domácnosti. Prakticky si ukážeme ako si veľmi jednoducho a ekonomicky vyrobiť vlastné domáce ekologické prostriedky od univerzálneho čistiaceho prostriedku, cez eko aviváž, prací gél až po zubné pasty. Porozprávame sa o sile byliniek a ako ich môžeme využiť pri výrobe jednotlivých produktov, aby sme mohli mať bez obáv ekologický, zdravý a útulný domov.

10.45 Anton Kušš / Stráž prírody Ponitrie

Činnosť Stráže prírody, jej oprávnenia a povinnosti

A. Kušš nám predstaví činnosť, oprávnenia a povinnosti Stráže prírody. Členovia- strážcovia prírody sú zamestnancami Štátnej ochrany prírody SR. Ich úlohou je kontrolovať dianie vo zverenom území. Zaoberajú sa napríklad dodržiavaním platných predpisov na chránenom území, monitorovaním výskytu vzácnych druhov rastlín a živočíchov, vykonávaním rôznych opatrení na ochranu územia. Do ich pôsobenia spadá aj environmentálna výchova v teréne a na školách. O tom všetkom a ešte o niečo viac sa dozviete na Ekofestivale v Nitre.

11.30 Milan Jeglik / GREEN LIFE

Prales deťom: o protipytliackych hliadkach, ochrane prírody a projektoch

V prednáške sa dozviete viac o protipytliackych hliadkach, ochrane prírody a projektoch organizácie Prales deťom.

12.15 Zdeněk Zulu Syrový/ ICORP

Zákaz lovu trofejných zvierat

Prednáška bude zameraná na ilegálny lov a lov trofejných zvierat. Hovoriť sa bude o problematike pytliactva. Prednáška bude obohacujúca o to viac, pretože nám o tom príde porozprávať človek z protipytliackej hliadky v Afrike, ktorý má s týmto závažným problémom reálnu skúsenosť.

13.00 Milan Jeglik + Zdenek Zulu Syrový

Pytliactvo a trofejový lov (diskusia)

25. august 2019

10.00 Katarína Linczényiová / freediverka

Katarína patrí k svetovej špičke v hĺbkovom potápaní. S potápaním začala v 9 rokoch a ako 20 ročnej sa jej podarilo získať cenu pre 3. najhlbší ženský ponor roku 2013. Katka sa okrem profesionálneho športu zapája do niekoľkých projektov a výskumov so zameraním na udržateľný rozvoj.

11.00 Doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD.

Plasty, hrozba či pomoc ?

V prednáške sa dozviete o zamorení našej planéty plastmi a o riziku, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie v dôsledku obsahu viacerých chemických látok (ftaláty, bisfenol A). Ftaláty zaraďujeme medzi chemické látky, ktoré sú schopné narušiť rovnováhu v organizme. Zistíte ako veľmi je životné prostredie ohrozené v dôsledku používania plastových produktov, ale tiež o možnostiach obmedzenia používania plastových výrobkov obsahujúcich toxické látky.

12.00 Jakub Absolon / o. z. ESORG

Za supermarkety bez plastov!

Predstavenie iniciatívy, ktorej cieľom je prinútiť siete supermarketov na Slovensku, aby nasledovali kolegov napr. z Holandska (Ekoplaza, január 2017) či Českej Republiky (Rohlik.cz, august 2018) a vytvorili vo svojich predajniach bezplastové regály, tzv. „Plastic-free“ zóny.

13.00 Richard Ulianko / ESORG

Dopad pestovania palmy olejnej na dažďové pralesy

Na prvý pohľad sa tematika pestovania palmy olejovej a konzumácia palmového oleja nás Slovákov netýka. Ak vám totiž ktokoľvek začne hovoriť o tom, že konzumáciou palmového oleja podporujete likvidáciu dažďových pralesov, najbližší prales si predstavíte tak ďaleko, že si jednoducho poviete, že sa vás to vôbec netýka. Opak je však pravda.

14.00 Tereza Šuligová / Recyklator

Zarábaj odpadom

Každým nákupom tvoríme nový odpad a naše peniaze tak putujú rovno na smetisko, skládku, niekedy chvalabohu a do recyklačných centier. Čím lepšie sa naučíme zachádzať s odpadom, tým viac sa to môže obrátiť aj na našej finančnej situácii. Uvedieme si tipy ako ušetriť bez odpadu, ale aj tipy ako si zarobiť tvorbou z odpadu.

 


logo NVHZ 620x395

SPRIEVODNÝ PROGRAM NVHZ (PDF)

22.8.2019 – štvrtok

Čas / Program / Miesto konania

9:00 – 10:00 Hodnotenie koní / Predvádzacia plocha

10:00 – 11:30 Deň chovateľov holsteinského dobytka, hodnotenie zvierat / Predvádzacia plocha

12:15 – 12:25 Otvorenie Národnej výstavy zvierat – príhovory / Predvádzacia plocha

12:25 – 13:10 Otvárací program Národnej výstavy hospodárskych zvierat / Predvádzacia plocha

13:10 – 14:00 Deň chovateľov pinzgauského dobytka, hodnotenie zvierat / Predvádzacia plocha

14:00 – 15:10 Deň chovateľov slovenského strakatého dobytka, hodnotenie zvierat / Predvádzacia plocha

15:10 – 16:10 Ukážka hodnotenia mäsového dobytka, prehliadka expozície mäsového dobytka a ukážka manipulácie so zvieratami vo voľnom chove / Plocha pred kolibou ZCHMD

16:00 – 16:30 Ranč Equifarm – westernové vystúpenie / Predvádzacia plocha

Časový posun vyhradený v nadväznosti k Slávnostnému otvoreniu výstavy Agrokomplex 2019.

23.8.2019 – piatok

Čas / Program / Miesto konania

9:30 – 11:00 Deň chovateľov ošípaných / Predvádzacia plocha

11:00 – 12:00 Deň chovateľov – SZCH / Pavilón V – SZCH

11:00 – 12:00 Predvádzanie zvierat / Predvádzacia plocha

13:00 – 14:00 Memoriál doc. Gyarmathyho – hodnotenie plemenných capov / Predvádzacia plocha

13:00 – 14:30 Deň chovateľov mäsových plemien, ukážka hodnotenia zvierat, ukážka manipulácie so zvieratami vo voľnom chove / Plocha pred kolibou ZCHMD

14:15 – 15:45 Vystúpenie Národného žrebčína Topoľčianky – voltíž / Predvádzacia plocha

15:30 – 16:00 Ranč Equifarm – westernové vystúpenie / Predvádzacia plocha

Časový posun vyhradený

24.8.2019 – sobota

Čas / Program / Miesto konania

9:30 – 10:10 Ranč Equifarm – westernové vystúpenie / Predvádzacia plocha

11:00 – 12:00 Predvádzanie zvierat / Predvádzacia plocha

12:30 – 13:30 Deň chovateľov oviec a kôz Predvádzacia plocha

13:00 – 14:30 Ukážka hodnotenia mäsového dobytka, prehliadka expozície mäsového dobytka a ukážka manipulácie so zvieratami vo voľnom chove / Plocha pred kolibou ZCHMD

15:30 – 16:00 Vystúpenie Národného žrebčína Topolčianky – Pas De Deux / Predvádzacia plocha

Časový posun vyhradený

25.8.2019 – nedeľa

Čas / Program / Miesto konania

10:30 – 11:00 Ranč Equifarm – westernové vystúpenie / Predvádzacia plocha

11:00 – 12:00 Predvádzanie zvierat / Predvádzacia plocha

13:00 – 14:30 Furmanské preteky v ťažkom ťahu / Predvádzacia plocha

Časový posun vyhradený


Sprievodný program športovo-záujmových činností

22.08. 2019 štvrtok

09.00 – 18.00 hod. Motokárska dráha na voľnej ploche P4

10.00 – 17.30 hod. Športová vzduchová strelnica v prevádzke /voľná plocha S2

23.08. 2019 piatok

09.00 – 18.00 hod. Motokárska dráha na voľnej ploche P4

10.00 – 17.30 hod. Športová vzduchová strelnica v prevádzke / voľná plocha S2

24.08. 2019 sobota

09.00 – 18.00 hod. Motokárska dráha na voľnej ploche P4

09.00 – 17.30 hod. Športová vzduchová strelnica v prevádzke /voľná plocha S2

10.00 hod. Ukážky leteckých, raketových a lodných modelárov, ukážky výcviku psov kynologických klubov / info – voľná plocha S2

42. ročník športovej streleckej súťaže „O veľkú cenu Agrokomplex 2019“ v streľbe z ľubovoľnej malokalibrovky / strelnica Rumanová

8. ročník „Súťaž obrích modelov RC vetroňov“ / letisko Janíkovce

25.08. 2019 nedeľa

09.00 – 16.30 hod. Motokárska dráha na voľnej ploche P4

9.00 – 16.30 hod. Športová vzduchová strelnica v prevádzke / voľná plocha S2

10.00 hod. Ukážky leteckých, raketových a lodných modelárov

Ukážky výcviku psov kynologických klubov / info – voľná plocha S2


KULTÚRNE SLÁVNOSTI – PAVILÓN M4

22.08. 2019 štvrtok

Slávnostné otvorenie „K“–DH Skýcovanka – vystúpenie – ŽV – podľa scenára – cca o 12:00 hod.

10:30 – 11:15 – ŽSS SENKOVÁ Podbieľ

11:45 – 12:45 – Nitrianska Heligónka

13:15 – 14:00 – ŽSS SENKOVÁ Podbieľ

14:30 – 15:30 – DH Skýcovanka

16:15 – 18:00 – FS Fatranská muzika + úryvky svetových operiet v podaní člena Fatranskej muziky

23.08. 2019 piatok

10:30 – 11:15 FS Nevädza

11:30 – 12:00 Súbor ZBOJNÁ

12:20 – 13:10 FS Tradícia

13:20 – 14:00 Súbor ZBOJNÁ

14:15 – 14:45 skupina RANČ + mladá heligonkárka Sofia Králiková

15:00 – 16:00 Odovzdávanie ocenení „Značka Kvality“

16:00 – 16:45 skupina RANČ + mladá heligonkárka Sofia Králiková

17:00 – 18:00 JADRANKA

24.08. 2019 sobota

10:00 – 10:30 „E-čka v mäsových výrobkoch“ (prof. Ing. Petr Pipek, CSc).

10:30 – 11:30 Nitrianska Heligónka

12:00 – 13:00 DH Bučkovanka

13:45 – 14:45 HS PROGRES

15:00 – 16:30 JANISSA

17:00 – 18:00 DH Lieskované

25.08. 2019 nedeľa

10:30 – 11:30 Duo SONET

12:00 – 13:00 DH Drietomanka

13:30 – 14:30 JADRANKA

15:00 – 16:30 HS FORUM


SPRIEVODNÝ PROGRAM SLOVENSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO MÚZEA

logo_spm_text

Sprievodný program Slovenského poľnohospodárskeho múzea – Agrokomplex 2019.

Štvrtok 22.8. 2019

Traktorparáda – výstava  a ukážky historických traktorov

Ukážky lisovania oleja (skanzen SPM, objekt Lisovňa oleja o  11:00, 14:00, 16.00 hod.)

Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice

Ochutnávka melta kávy v historickom Konzume

Sprístupnenie expozícií skanzenu (Mlyn Cakov, Mlyn Franková, Lisovňa oleja, Konzum, Rímskokatolícka ľudová škola)

Prehliadky expozícií Poľnohospodárske stroje a Poľnohospodárske letectvo

(začiatok prehliadok o 11:00, 14:00 a 16:00)

Predaj čerstvých pekárenských výrobkov

Piatok 23.8. 2019

Traktorparáda – výstava  a ukážky historických traktorov

Ukážky lisovania oleja (skanzen SPM, objekt Lisovňa oleja o  11:00,14:00,16.00 hod.)

Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice

Ochutnávka melta kávy v historickom Konzume

Sprístupnenie expozícií skanzenu (Mlyn Cakov, Mlyn Franková, Lisovňa oleja, Konzum, Rímskokatolícka ľudová škola)

Prehliadky expozícií Poľnohospodárske stroje a Poľnohospodárske letectvo

(začiatok prehliadok o 11:00, 14:00 a 16:00)

Predaj čerstvých pekárenských výrobkov

Sobota 24.8. 2019

Traktorparáda – výstava, jazdy historických traktorov, vybrané dynamické ukážky spracovateľských technológií

Ukážky lisovania oleja (skanzen SPM, objekt Lisovňa oleja o  10:00, 11:00, 14:00, 16:00 hod.)

Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice

Vozenie na koni

Ochutnávka melta kávy v historickom Konzume

Sprístupnenie expozícií skanzenu (Mlyn Cakov, Mlyn Franková, Lisovňa oleja, Konzum, Rímskokatolícka ľudová škola)

Prehliadky expozícií Poľnohospodárske stroje a Poľnohospodárske letectvo

(začiatok prehliadok o 11:00, 14:00 a 16:00)

Predaj čerstvých pekárenských výrobkov

Včelárske bzučanie

9:00   Otvorenie brán včelárskeho skanzenu

9:30 – 14:30 Tvorivé dielne pre deti

10:30 – Prednáška – výroba medoviny

15: 00 – Koniec programu

Celodenný sprievodný program: Prezentácia včelárskych pomôcok a predaj; ochutnávka medu, medoviny s možnosťou si zakúpiť produkty; maľovanie na tvár, možnosť pozorovania živých včiel; informovanie o pôsobení SZV ZO Nitra  a možnosť prihlášky do SZV.

Nedeľa  25.8. 2019

Traktorparáda – výstava, jazdy historických traktorov, vybrané dynamické ukážky spracovateľských technológií

Výstava vojenskej techniky

Ukážky lisovania oleja (skanzen SPM, objekt Lisovňa oleja o  10:00, 11:30)

Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice

Ochutnávka melta kávy v historickom Konzume

Sprístupnenie expozícií skanzenu (Lisovňa oleja, Konzum, Rímskokatolícka ľudová škola)

Prehliadky expozícií Poľnohospodárske stroje a Poľnohospodárske letectvo

(začiatok prehliadok o 11:00 a 14:00)

Predaj čerstvých pekárenských výrobkov

12:00 Vystúpenie folklórneho súboru Jaročan

13.00 ukážky bojov z 2. sv. vojny


Mapa výstaviska