Agrokomplex 2019

Profil výstavy

Pre viac informácií o výstave kliknite na zelený banner:

info banner

Záverečná správa AGROKOMPLEX 2018

Pozývací list AGROKOMPLEX 2019

Sprievodca výstavou Agrokomplex 2019

Zoznam vystavovateľov – dodatok

ON-LINE PREDAJ VSTUPENIEK

Podtitul: 46. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
Termín konania: 22.08.2019 - 25.08.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Otváracie hodiny: 22. - 24.8.2019 od 9.00 do 18.00
25.8.2019 od 9.00 do 17.00

Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 15 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 5 € Katalóg výstavy:
Zľavy nie je možné kombinovať. Je možné uplatniť len jednu zľavu.

Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska