Agrokomplex 2019

Profil výstavy

Záverečná správa AGROKOMPLEX 2018

Pozývací list AGROKOMPLEX 2019

Podtitul: 46. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
Termín konania: 22.08.2019 - 25.08.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska