Agrokomplex 2018

Odborný sprievodný program

DISKUSNÉ OKRÚHLE STOLY AGROKOMPLEX 2018

Pavilón M2

Organizátori:

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Portál poľnoinfo.sk

Štvrtok  16. 8. 2018

14:30 – Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 – 2027

Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Dušan Chrenek, vedúci oddelenia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EK v Bruseli

moderátor: Juraj Huba – portál poľnoinfo.sk


Piatok  17.8.2018

14:00 – Strategické smerovanie a ciele politiky o lesoch

verejná nahrávka pre Rozhlas a televíziu Slovenska

Peter Kicko, generálny riaditeľ, Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR

Boris Greguška,  expert na medzinárodné lesnícke politiky, predseda Fóra o lesoch OSN

Jaroslav Šálka,  prodekan pre vedu a výskum, Technická univerzita vo Zvolene

Marián Staník, generálny riaditeľ, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Ľuboš Halvoň, generálny riaditeľ, Národné lesnícke centrum

Moderátor – Martin Jurčo – RTVS

Piatok 17. 8. 2018

9.30 – 12.30, pavilón K

Krajský informačný deň

Organizátor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Partner podujatia: Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv

Organizačný garant: Agroinštitút Nitra, štátny podnik


Sobota 18.8.2018

12:00 – Poľnohospodári sa snažia priblížiť k deťom (spojené s ochutnávkou výrobkov)

verejná nahrávka pre Rozhlas a televíziu Slovenska

Margita Štefániková – projekt adoptuj kravičku, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Renáta Vagaská – pestovateľka ovocia a dodávateľka produkcie aj do škôl

Stanislav Becík – propagátor poľnohospodárstva, farma Branovo

Jozef Golian – Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska

Stanislav Voskár – koordinátor Mňam festu Bánovce na Bebravou

Moderátor – Martin Jurčo – RTVS

 

Mapa výstaviska