Agrokomplex 2018

Profil výstavy

Pre viac informácií o výstave kliknite na zelený banner:

info banner

Na stiahnutie:

Tlačová správa AGROKOMPLEX 2018

Sprievodca výstavou AGROKOMPLEX 2018

Záverečná správa AGROKOMPLEX 2018

Záverečná správa Agrokomplex 2017

Hlavný mediálny partner:

RTVS logo web
 RADIO SLOVENSKO black  ZELENA VLNA
RADIO REGINA black
Podtitul: 45. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
Termín konania: 16.08.2018 - 19.08.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 16. - 18. 8. 2018 od 9.00 do 18.00
19. 8. 2018 od 9.00 do 17.00
VÝSTAVA JE OTVORENÁ PRE VEREJNOSŤ KAŽDÝ DEŇ

Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 15 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 5 € Katalóg výstavy:
Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska