AGROKOMPLEX 2017

Kontakty

Zuzana Cyprichová

Zuzana Cyprichová

Projektový manažér
+421 37 6572 303
+421 903 564 610
Martina Lacinová

Martina Lacinová

Obchodný manažér
+421 37 6572 120
+421 911 701 041
Bc. Silvia Miklíková

Bc. Silvia Miklíková

Obchodný manažér
+421 37 6572 427
+421 911 224 215
Mgr. Patrik Šebök

Mgr. Patrik Šebök

Obchodný manažér
+421 37 6572 121
+421 902 343 082
Ing. Peter Lietava

Ing. Peter Lietava

Obchodný manažér
+421 37 6572 204
+421 903 773 026
Eva Balliová

Eva Balliová

Oficiálny katalóg výstavy
+421 37 65 72 248
+421 902 969 703
Peter Dobiš

Peter Dobiš

Schvaľovanie projektov
+421 37 6572 133
+421 911 611 608
Ing. Martin Lužbeťák, MBA

Ing. Martin Lužbeťák, MBA

Reklamné služby
+421 37 6572 426
+421 911 200 649
Magdaléna Červená

Magdaléna Červená

Vystavovateľské preukazy
+421 37 6572 202
+421 903 706 950
Monika Hubinská

Monika Hubinská

Montážne preukazy
+421 37 65 72 139
+421 911 556 610
Ing. Ivan Molnár

Ing. Ivan Molnár

Vykládka a nakládka exponátvo
+421 37 6572 137
+421 904 302 774
Emília Durdiaková

Emília Durdiaková

Fakturácia
+421 37 6572 302
+421 0911 880 263
Dáša Stanovičová

Dáša Stanovičová

Stánky a občerstvenie
+421 37 6572 140
+421 903 996 605

Mapa výstaviska