AGROKOMPLEX 2017

Profil výstavy

 

RTVS pod PAN206 rad-slo-164 web zelena-vlna-164 web
    RADIO REGINA black

Pre viac informácií o výstave kliknite na banner nižšie: 

info banner

 

Podtitul: 44. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
Termín konania: 17.08.2017 - 20.08.2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 17. až 19. augusta 2017 od 9.00 do 18.00
20. augusta 2017 od 9.00 do 17.00

Na stiahnutie

Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 2.5 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 15 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 5 € Katalóg výstavy:
Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska