AGROKOMPLEX 2016

Profil výstavy

Vstupy pre vystavovateľov počas výstavy budú cez brány: B6, B2 a B3

Vstupy pre návštevníkov počas výstavy budú cez brány: Hlavný vchod pri pavilóne F, B2, B3, B5-od SPM a v piatok 19.8. – sobotu 20.8. aj cez bránu B4

 

Podtitul: 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
Termín konania: 18.08.2016 - 21.08.2016
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Štatistika za rok: 2015
Počet návštevníkov: 109816
Počet firiem: 562
Výstavná plocha: 32126 m2
Otváracie hodiny: 18. až 20. augusta 2016 od 9.00 do 18.00
21. augusta 2016 od 9.00 do 17.00

Na stiahnutie

Vstupné: 4 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 2 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 15 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 4 € Katalóg výstavy: 5 €
Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska