AGROKOMPLEX 2015

42. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava

Objednávkový katalóg

 

Objednávkový katalóg je potrebné stiahnuť a vyplniť v ňom len požadované objednávky, ktoré je potrebné vytlačiť, potvrdiť a zaslať poštou, alebo preskenované zaslať mailom. Na adresu

 

Ing. Miroslav Halmo

obchodný manažér
037/ 6572 123
0903 283 003
 

Mapa výstaviska