AGROKOMPLEX 2015

42. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava

Press centrum

ADRESA:
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Výstavná 4, 949 01 Nitra
T: 00421-37-6572-405
F: 00421-37-6572-252

 

Ing. Mgr. Michala Mičíková
vedúca oddelenia marketingu a komunikácie
T: 00421 911 200 649
E: micikova@agrokomplex.sk

 

 

Mgr. Matej Lauko
T: 00421 911 967 006
E: lauko@agrokomplex.sk

 

Gabriela Stochová 
T: 00421 37 6572 252
M: 00421 903 977 972
E: stochova@agrokomplex.sk

 

KONTAKT NA PRESS CENTRUM POČAS VÝSTAVY:
Medzi pavilónmi A – B
T: 00421 37 6572 530
F: 00421 37 6672 531
E: press@agrokomplex.sk

 

 

 

mapa press centrum

PARKOVANIE PRE NOVINÁROV:

Parkovanie pre novinárov je bezplatné na základe akreditácie, alebo novinárskeho preukazu na parkovisku pred press centrom ( vstup od Akademickej ulice ).
 

Mapa výstaviska