AGROKOMPLEX 2015

42. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava

Kontakty

Manažéri:    

Ing. Miroslav Halmo

T: 037/6572 123 

M: 0903 283 003

E: halmo@agrokomplex.sk   

 

Bc. Adrián Gunda

T: 037/6572 257 

M: 0903 406 624

E: gunda@agrokomplex.sk

 

Ing. Jozef Jenis - Coopexpo

T: 037/6572 201 

M: 0903 406 618 

E: jenis@agrokomplex.sk   

 

Mgr. Patrik Šebök    

T: 037/6572 121 

M: 0902 343 082 

E: sebok@agrokomplex.sk   

 

Ing. Peter Lietava

T: 037/6572 204 

M: 0903 773 026 

E: lietava@agrokomplex.sk 

 

Ing. Eva Borbélyová

T: 037/6572 260 

M: 0911 860 085 

E: borbelyova@agrokomplex.sk 

 

Bc. Silvia Miklíková

T: 037/6572 427 

M: 0911 224 215 

E: miklikova@agrokomplex.sk    

 

Mgr. Nikola Svetláková - Národná výstava hospodárskych zvierat

T: 0911 016 728 

E: svetlakova@agrokomplex.sk

 

Fakturácia    

Emília Durdiaková

T: 037/6572 302 

E: durdiakova@agrokomplex.sk

 

Realizácia výstavných stánkov  

Ing. Anna Jakubčinová    

T: 037/6572 348 

E: jakubcinova@agrokomplex.sk

 

Ing. Ester Magyarová

T: 037/6572 344 

E: magyarova@agrokomplex.sk

 

Schvaľovanie projektov

Peter Dobiš

T: 037/6572 133 

E: dobis@agrokomplex.sk

 

Realizácia expozícií    

Ing. Jozef Muzika

T/Fax: 037/6572 131 

E: muzika@agrokomplex.sk

 

Oficiálny katalóg výstavy   

Eva Balliová

T: 037/6572 248 

E: balliova@agrokomplex.sk

 

Propagácia výstavy, reklama v areáli   

Ing. Mgr. Michala Mičíková    

T: 037/6572 426 

M: 0911 200 649 

E: micikova@agrokomplex.sk

 

Služby, sprievodné akcie    

Dáša Stanovičová    

T: 037/6572 140  

E: stanovicova@agrokomplex.sk

 

Špedičná služba

Ivan Šebestian - Výstavný areál AX

M: 0902 969 601

Mapa výstaviska