Zamestnanci

Úsek riaditeľa

Ing. Róbert Kanás

riaditeľ

Ing. Ondrej Vaňo

zástupca riaditeľa pre obchod a služby
+421 905 460 313

Ing. Martin Piesecký, MBA

zástupca riaditeľa pre prevádzku
+421 911 508 958

Ing. Silvia Sabová

kancelária riaditeľa
+421 907 107 776

Mgr. Peter Mesároš

manažér IT a projektov
+421 904 717 717

Oddelenie marketingu a komunikácie

Ing. Martin Lužbeťák, MBA

vedúci oddelenia marketingu a komunikácie
+421 911 200 649

Ing. Katarína Moravcová

marketingová manažérka
+421 911 967 006

Oddelenie služieb - Stánky občerstvenia_Doplnkový predaj_Krátkodobé prenájmy_Výstavy psov_Kontrakty_Burza exotov

Ing. Peter Szakmár

vedúci oddelenia
+421 902 969 625

Dáša Stanovičová

referent služieb
+421 903 996 605

Obchodná skupina

Ing. Silvia Sabová

obchodná manažérka
+421 905 581 944

Magdaléna Červená

obchodná manažérka
+421 903 706 950

Bc. Silvia Miklíková

obchodná manažérka
+421 911 224 215

Martina Lacinová

obchodná manažérka
+421 911 701 041

Mgr. Patrik Šebök

obchodný manažér
+421 902 343 082

Janka Majerčiková

obchodná manažérka
+421 903 425 243

Ing. Tatiana Krausková

obchodná manažérka
+421 911 860 085

Mgr. Lenka Haverlíková

obchodná manažérka
+421 911 400 292

Oddelenie ľudských zdrojov

Marcela Vargová

mzdová účtovníčka
+421 905 280 495

Oddelenie ekonomiky

Milena Slivkaničová

vedúca oddelenia ekonomiky
+421 911 440 069

Stredisko výstavný areál

Mgr. Jozef Kuchar

poverený vedením strediska výstavný areál
+421 903 930 671

Ing. Ingrid Šebšajevičová

referentka údržby zelene a odpadového hospodárstva
+421 911 880 265

Richard Škorica

vedúci oddelenia energetiky a VTZ
+421 911 224 214

Stredisko výroby a špedície

Vladimír Varga

vedúci strediska výroby a špedície
+421 904 302 776

Richard Švihel

stavbyvedúci
+421 902 969 644

Igor Kuna

sklad ZVZ
+421 904 302 513

Stredisko projekcie a tlače

Ing. Jozef Muzika

vedúci oddelenia projekcie a tlače
+421 902 969 632

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Mgr. Vladimír Koppan, PhD.

Vedúci strediska SPM
+421 902 969 600

Jana Pažitná

sekretariát múzea

Ing. Vladimír Majerčík

odborný pracovník SPM
+421 902 969 626

Jana Décsiová

knižnica SPM v Nitre
+421 903 822 765

Mapa výstaviska