Zákazky podľa §9 ods.9 Zákona

Prenájom reklamnej plochy – autobusová zastávka OC Centro Nitra

Nákup pneumatík a pneuservisné služby – pre rok 2014

EPS a HSP

príloha EPS a HSP

BOZP a OPP

Nákup hliníkových konštrukčných dielov na svetelné rampy a banery

Finálne opracovanie tlačovín (lakovanie, laminovanie, zlatenie) – pre rok 2014

Práce s vysokozdvižnou manipulačnou plošinou

Dobudovanie optickej a metalickej kabeláže do pavilónu M4, pokrytie pavilónu signálom WiFi, pripojenie na internet a do súčasnej infraštruktúry

Nákup elektroinštalačného materiálu pre rok 2014

Vodoinštalačný materiál a sanita – pre rok 2014

Vytýčenie trás a kontrola úniku plynu

Oprava chladiacej jednotky v pavilóne M1

Zabezpečenie 50 billboardových plôch na obdobie 1.2.-1.3.2014

Zabezpečenie služieb spojených s organizovaním stretnutí a konferencií Nitra

Poskytovanie pravidelného servisu ,mimo záručných opráv na poľnohospodársku techniku

Pranie prádla (postelná bielizeň, uteráky, osušky, jedálenské obrusy) vrátane dopravy

Nákup čistiacich prostriedkov – na rok 2014

Nákup kancelárskych prostriedkov- pre rok 2014

Nákup osobných ochranných prac. prostriedkov – pre rok 2014

Autosúčiastky a prostriedky na prevádzku a údržbu autoparku – pre rok 2014

Farby, laky, riedidlá, tmely a ostatné maliarske pomôcky – pre rok 2014

Nákup hutného kovového, oceľového materiálu a a brusiva – pre rok 2014

Nákup spojovacieho materiálu, náradia a kovového sortimentu – pre rok 2014

Nákup špeciálnej kobercovej pásky – pre rok 2014

Spotrebný materiál na knihárenske spracovanie tlačovín – pre rok 2014

Vykonanie školení

Antivírus pre 78 pracovných staníc a 2 serverové licencie

Elektromontážne a demontážne práce výstavných expozícií – pre rok 2014

Nákup spotrebného a čistiaceho materiálu pre ofsetové tlačiarne – pre rok 2014

Potlač prezentačných predmetov pre rok 2014

Reklamné a prezentačné predmety pre rok 2014

Výroba CTP platní pre ofsetové tlačiarne – pre rok 2014

Nákup priemyselných plynov – pre rok 2014

Nákup farby pre veľkoplošné tlačiarne Roland – pre rok 2014

Servis veľkoformátovej tlačiarne Roland SP 540 V – pre rok 2014

Veľkoplošná tlač pre rok 2014

Samostatný odber vedľajších živočíšnych produktov neurčených na ľudskú spotrebu

Správa web stránky – mesačný paušál

Realizácia hlbokej orby

Dochádzkový systém

Bonsai 2014

Softvér pre projekčné práce

Elektroprojektová dokumentácia expozícií

Server pre dochádzkový systém

Zabezpečenie služieb spojených s organizovaním stretnutí a konferencií Nitra

Veľkoformátová tlačiareň

Vývoj intranetového systému

Zabezpečenie služieb spojených s organizovaním stretnutí a konferencií Košice

Zabezpečenie služieb spojených s organizovaním stretnutí a konferencií Banská Bystrica

Reklamné a prezentačné predmety

Potlač prezentačných predmetov

Dodávka regálov

Samostatný odber vedľajších živočíšnych produktov

Poskytovanie pravidelného servisu

INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY

 

Mapa výstaviska