Podlimitné zákazky

Názov zákazky: Zabezpečenie poistných služieb

Správa o zákazke – AX – 15

Informácia podľa § 41 ods. 1 – Ostatné – AX – 15

Informácia podľa § 41 ods. 1- Kritériá – Ax – 15

Informácia §44, ods. 2 – Ax 15

Názov zákazky: Zabezpečenie cateringových služieb

Správa o zákazke – AX – 14

Informácia podľa § 41 ods. 1 – Ostatné – AX – 14

Názov zákazky: Nákup drevotrieskových a drevokompozitných materiálov

Správa o zákazke – AX – 13

Informácia podľa § 41 ods. 1 – Ostatné – AX – 13

Informácia podľa § 41 ods. 1- Kritériá – Ax – 13

Informácia §44, ods. 2 – profil – Ax – 13

Názov zákazky: Nákup kobercov do výstavných priestorov

Správa o zákazke – AX – 12

Informácia podľa § 41 ods. 1- Kritériá – Ax – 12

Informácia podľa § 41 ods. 1 – Ostatné – AX – 12

Informácia §44, ods. 2 – profil – Ax – 12

Názov zákazky: Výber dodávateľa zemného plynu

Správa o zákazke

Informácia §44, ods. 2 – Ax 10

Informácia – §41 ods. 1 Zákona – otvárania ostatné

Informácia – §41 ods. 1 Zákona – otvárania kritériá

Názov zákazky: Nákup osobných automobilov – 2ks

Správa o zákazke – AX – 11

Informácia §44, ods. 2 – Ax autá

Mapa výstaviska