V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18. novembra 2015

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 eur:

Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2018

Mapa výstaviska