Medzinárodný strojársky veľtrh 2013

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre si už dlhodobo udržiava svoju pozíciu odborne a kvalitne pripraveného veľtrhu, s ktorým sa súbežne prezentujú aj iné odvetvia technologicky úzko previazané so strojárstvom. Veľtrh už tradične predstavuje najvýznamnejšiu prehliadku strojárskej produkcie v Slovenskej republike. Zúčastnené firmy majú počas necelého týždňa možnosť prezentovať svoje výrobky a porovnať ich s úrovňou domácej a zahraničnej konkurencie. Za uplynulé roky veľtrh dosiahol vysoký kredit a stal sa trvalou súčasťou európskych kalendárov strojárskych výstav či veľtrhov. Každý rok ho navštevuje čoraz viac odborníkov nielen z Európy, ale aj z celého sveta. 

Tlačové správy na stiahnutie

Mapa výstaviska