Lignumexpo – LES 2014

Veľtrh LIGNUMEXPO-LES sa koná v dvojročnom cykle a tvorí najdôležitejšiu slovenskú akciu s témou dreva v najširšom ponímaní. Od pestovania lesa, ťažby a približovania dreva až po finalizáciu  atraktívnych stavebno-stolárskych a nábytkárskych výrobkov z dreva. Prvý veľký špecializovaný veľtrh pre drevo pod názvom Lignumexpo mal premiéru 28.9. – 2.10.1991, za účasti 114 vystavovateľov. V roku 1997 pribudla nomenklatúra lesníckej ponuky. Od roku 2005 veľtrh v nepárnych rokoch vystupoval pod názvom Drevo + Les. V roku 2006 pôvodný Lignumexpo prešiel na dvojročnú periodicitu a bol po prvýkrát organizovaný s podporou európskej federácie výrobcov drevospracujúcich technológii EUMABOIS, so sídlom v Paríži.

Tlačové správy na stiahnutie

Mapa výstaviska