Agrokomplex 2015

Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex patrí k najvýznamnejším svojho druhu na Slovensku a predstavuje synonymum tradície i stability, nakoľko sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre koná už od roku 1974. Agrokomplex spolu so sprievodnými výstavami pravidelne poskytujú priestor vystavovateľom  nielen zo Slovenskej ale i Českej republiky, Maďarska, Poľska, Srbska, Holandska, Slovinska či Bulharska a ďalších krajín. Podujatie predstavuje dlhoročne stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov v danom odvetví, prispieva k zachovaniu tradícií i k rozvoju slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva a prináša jedinečný zážitok pre širokú verejnosť. Tento rok  sa očakáva rozloha výstavnej plochy, ktorá opäť presiahne 30000m2. Počet vystavujúcich firiem má predpoklad presiahnuť 500 a počet návštevníkov 100 000. 

Tlačové správy na stiahnutie

Fotografie k tlačovej správe

Mapa výstaviska