Agrokomplex 2013

Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex patrí k najvýznamnejším svojho druhu na Slovensku a predstavuje synonymum tradície i stability, nakoľko sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre koná už od roku 1974. Agrokomplex spolu so sprievodnými výstavami pravidelne poskytujú priestor vystavovateľom  nielen zo Slovenskej ale i Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Srbska, Švajčiarska, Litvy, Veľkej Británie, Ruska a ďalších krajín. Podujatie predstavuje dlhoročne stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov v danom odvetví, prispieva k zachovaniu tradícií i k rozvoju slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva a prináša jedinečný zážitok pre širokú verejnosť. Cieľovou  skupinou  organizátorov  sú  výrobné  i  obchodné  firmy  poľnohospodárskeho  a  potravinárskeho zamerania, dodávatelia a dovozcovia poľnohospodárskych strojov a mechanizácie, záhradná technika a technológie  pre  rastlinnú  i  živočíšnu  výrobu,  krmovinárstvo  i  odborné  a  vedecké  inštitúcie.  Medzi najnavštevovanejšie expozície patria každoročne výstavné políčka s ukážkami modernej záhradnej architektúry, zavlažovacích technológií a pestovania rôznych druhov zeleniny.

Tlačové správy na stiahnutie

Mapa výstaviska