Medzinárodný strojársky veľtrh

Cenník

Vstupné: 10€
Parkovací lístok pre osobné auto: 8€
Vstupné zľavnené: 6€
Parkovací lístok autobus: 25€

Zľavnené vstupné: Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov, Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), Sprievodca držiteľa ŤZP/S. Voľný vstup: Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom). Deti do 6 rokov v sprievode rodiča. Výstavisko poskytuje zľavy na vstupnom, ale neposkytuje úľavu na parkovnom.


 

Záverečná správa MSV 2024

Zoznam vystavovateľov MSV 2024


Medzinárodný strojársky veľtrh 2024

Koniec mája patrí na výstavisku Agrokomplex už tradične strojárstvu a technike. V dňoch 21. – 24. mája 2024 sa uskutoční 29. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Výstavné haly budú naplnené novinkami zo sveta strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie a mechanizácie. Odborní aj laickí návštevníci sa navyše môžu tešiť aj na predstavenie inovatívnych vynálezov vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním v rámci výstavy TECHFORUM.

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) reprezentuje viac ako 20 tisícovú členskú základňu združenú v 43 odborných spoločnostiach. Na MSV 2024 sa predstaví 22. mája formou podujatia Deň technikov, v rámci ktorého sa uskutoční blok prednášok o nových trendoch v technológiách.

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Technickej inšpekcie sa 22. mája uskutoční odborný seminár Bezpečnosť strojových zariadení, ktorého cieľom je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti strojových zariadení – kolaboratívne roboty, tvárniace stroje, výrobné linky, jednoúčelové strojové zariadenia a i. Súčasťou seminára budú aj prezentácie a ukážky z meraní, ktoré pripravia odborníci v oblasti strojovej bezpečnosti Technickej inšpekcie.

Pozvánka TISR 2024 A4X (PDF 2,36 MB)

Súčasťou strojárskeho veľtrhu bude aj XXVI. ročník celoštátnej konferencie zameranej na revízie, projekciu, údržbu a montáž elektrických zariadení – ELECTRON. Témami konferencie budú napríklad: Bezpečnostné riadiace systémy strojov, Požiadavky na súčasti systému ochrany pred bleskom, Návrh ochrany proti prepätiu AC a DC častí elektroinštalácie fotovoltických systémov podľa normy STN 33 2000-7-712: 2022-11 a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrických zariadeniach.

Pozvánka Electron 2024 (PDF 1,29 MB)

Udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť podnikov

ESG – Environment (životné prostredie), Social (sociálne otázky) a Governance (riadenie a správa) sú kľúčovými faktormi hodnotenia udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti podnikov. Investorom čoraz viac záleží na zodpovednom správaní firiem vo vzťahu k životnému prostrediu, spoločnosti a riadeniu rizík. Firmy s dobrým ESG profilom sú často považované za dlhodobo udržateľné a môžu mať lepší prístup ku kapitálu. Veľké firmy budú ESG dáta požadovať od svojich dodávateľov, aby boli schopné pripraviť svoj vlastný ESG reporting. Európska komisia schválila Smernicu o vykazovaní udržateľnosti podnikov a Slovensko, ako člen EÚ, sa musí týmto smerniciam prispôsobiť.

Na veľtrhu sa predstaví aj slovenská spoločnosť DAITABLE, ktorá pomáha firmám kontrolovať, kde a koľko spotrebovávajú elektrickej energie v danom momente. Pomocou umelej inteligencie vedia manažéri výrobných podnikov predikovať tieto hodnoty aj v budúcnosti a tiež prípadné negatívne následky, ktoré z toho vyplývajú.


Majstrovstvá Slovenska v simulovanom zváraní

Po prvýkrát v rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu organizuje agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik spolu so Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností podujatie pod názvom: Majstrovstvá Slovenska v simulovanom zváraní. Podujatie sa uskutoční v spolupráci so spoločnosťami FORMICA a EWM.


Priemyselný trh práce

Súčasťou 29. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu bude aj „Priemyselný trh práce“ ktorý je výnimočnou príležitosťou pre spoločnosti pôsobiace v priemyselnom odvetví ako získať prístup k novým pracovníkom. Výstavisko Agrokomplex ponúklo priestor na prezentáciu a nábor nielen personalistom jednotlivých vystavovateľov, ale nadviazalo spoluprácu aj s Úradom práce a sociálnych vecí, ktorý sprostredkuje záujemcom o prácu v strojárskom odvetví stretnutie priamo na strojárskom veľtrhu.

Máte záujem o prezentáciu v rámci Priemyselného trhu práce? Ponúkame Vám dve možnosti:

  • Infostánok počas celého trvania veľtrhu
  • Nábor zamestnancov formou 20 minútovej prezentácie spoločnosti

Dokumenty – Priemyselný trh práce

Partner

Fotogaléria

Partneri

Mediálni partneri

Kontakty

Aktuality a oznamy