Služby

SLUŽBY

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, poskytuje jednak služby spojené s komplexnou realizáciou výstavných expozícií, jednak mnoho možností na organizovanie:

 

-koncertov, konferencií a seminárov 

-kontraktačných stretnutí pre podnikateľov 

-firemných eventov 

-ďalších podujatí podľa požiadaviek zákazníkov

K dispozícii sú v pavilóne K pre záujemcov:

Kongresová hala s kapacitou 350 – 390 miest na sedenie

Konferenčná miestnosť č. 1 v s kapacitou 80 – 150 miest na sedenie podľa požiadaviek zákazníka

Konferenčná miestnosť č. 2 s kapacitou 90 miest na sedenie 

Business centrum s kapacitou 36 miest na sedenie

Okrem uvedených kapacít sú k dispozícii Pavilón „V“, ako aj ďalšie výstavné pavilóny na organizovanie koncertov a iných akcií

Priestory Vám umožňujú:

zorganizovať vlastné podujatie v stráženom areáli, 

spolu s kongresom, či konferenciou môžete u nás zorganizovať aj výstavu, 

máte možnosť kombinovať miestnosti podľa požiadaviek

Cenník kongresových priestorov na stiahnutie (.pdf)

 

►Raster kongresového centra (*.pdf)

Kontakt: 

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Výstavná 4

949 01 Nitra

Oddelenie služieb

Dáša Stanovičová

M: 0903 / 996 605

E: stanovicova@agrokomplex.sk

Ing. Peter Szakmár

M: 0902 / 969 625

E: szakmar@agrokomplex.sk

Mapa výstaviska