Zamestnanci

Úsek riaditeľa

Ing. Róbert Kanás

riaditeľ
+421 37 6572 400

Bc. Lívia Galbavá

asistentka riaditeľa a protokol
+421 37 6572 401
+421 907 107 776

Ing. Vojtech Šugár

asistent riaditeľa pre prevádzku podniku
+421 37 6572 255
+421 908 679 915

Oddelenie ľudských zdrojov a miezd

Ing. Mária Balková

vedúca oddelenia ľudských zdrojov a miezd
+421 37 6572 410

Jaroslava Durdiaková

mzdová účtovníčka
+421 37 6572 411
+421 911 611 609

Oddelenie marketingu a komunikácie

Ing. Martin Lužbeťák, MBA

vedúci oddelenia marketingu a komunikácie
+421 37 6572 426
+421 911 200 649

Ing. Katarína Moravcová

marketingová manažérka
+421 37 6572 405
+421 911 967 006

Oddelenie služieb - Stánky občerstvenia_Doplnkový predaj_Krátkodobé prenájmy_Výstavy psov_Kontrakty_Burza exotov

Ing. Peter Szakmár

vedúci oddelenia
+421 37 6572 260
+421 902 969 625

Dáša Stanovičová

referent služieb
+421 37 6572 140
+421 903 996 605

Obchodná skupina č. 1

Zuzana Cyprichová

poverená vedením obchodnej skupiny 1
+421 37 6572 303
+421 903 564 610

Ing. Ondrej Vaňo

obchodný manažér
+421 37 6572 257
+421 905 460 313

Ing. Tatiana Krausková

obchodná manažérka
+421 37 6572 123
+421 911 860 085

Mgr. Patrik Šebök

obchodný manažér
+421 37 6572 121
+421 902 343 082

Magdaléna Červená

obchodná manažérka
+421 37 6572 202
+421 903 706 950

Ing. Peter Lietava

obchodný manažér
+421 37 6572 204
+421 903 773 026

Zita Pindešová

fakturácia
+421 37 6572 206
+421 905 592 521

Mgr. Lenka Haverlíková

Obchodná manažérka
+421 37 6572 191
+421 911 400 292

Obchodná skupina č. 2

Zuzana Cyprichová

vedúca obchodnej skupiny 2
+421 37 6572 303
+421 903 564 610

Bc. Silvia Miklíková

obchodná manažérka
+421 37 6572 427
+421 911 224 215

Martina Lacinová

obchodná manažérka
+421 37 6572 120
+421 911 701 041

Janka Majerčiková

obchodná manažérka
+421 37 6572 341
+421 903 425 243

Ing. Silvia Sabová

obchodná manažérka
+421 37 6572 125
+421 905 581 944

Emília Durdiaková

fakturácia
+421 37 6572 302
+421 0911 880 263

Stredisko projekčných činností a dizajnu

Peter Dobiš

príprava výroby a schvalovanie projektov
+421 37 6572 133
+421 911 611 608

Ing. Jozef Muzika

poverený vedením strediska projekčných činností a dizajnu
+421 902 969 632

Tlačiareň

František Giertl

vedúci oddelenia
+421 037 6572 246
+421 911 404 052

Oddelenie financií a fakturácie

Milena Slivkaničová

vedúca oddelenia
+421 37 6572 422
+421 911 440 069

Oddelenie informačných technológií

Mgr. Peter Mesároš

vedúci oddelenia
+421 37 6572 234
+421 904 717 717

Oddelenie MTZ

Ing. Dionýz Urbanský

vedúci oddelenia
+421 37 6572 340
+421 903 440 952

Ing. Marián Trubíni

referent MTZ
+421 37 6572 346
+421 911 270 060

Oddelenie pre verejné obstarávanie

Ing. Martin Piesecký, MBA

vedúci oddelenia obstarávania
+421 37 6572 425
+421 911 508 958

Stredisko výroby

Vladimír Varga

vedúci strediska výroby
+421 37 6572 131
+421 904 302 776

Richard Švihel

stavbyvedúci
+421 37 6572 135
+421 902 969 644

Stredisko ZVZ a špedície

Ing. Ivan Molnár

vedúci strediska ZVZ a špedície
+421 37 6572 137
+421 904 302 774

Igor Kuna

sklad ZVZ
+421 37 6572 581
+421 904 302 513

Stredisko výstavný areál

Ing. Ivan Molnár

poverený vedením strediska výstavný areál
+421 37 6572 137
+421 904 302 774

Mgr. Jozef Kuchar

vedúci oddelenia ochrany majetku, PO a dopravnej obsluhy
+421 37 6572 538
+421 903 930 671

Ing. Ingrid Šebšajevičová

vedúca oddelenia správy, údržby zelene a odpadového hospodárstva
+421 37 6572 518
+421 911 880 265

Oddelenie energetiky a vodného hospodárstva

Richard Škorica

vedúci oddelenia VTZ
+421 37 6572 254
+421 911 224 214

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Ing. Jozef Muzika

Vedúci strediska SPM
+421 902 969 632

Jana Pažitná

Sekretariát múzea
+421 37 6572 578

Ing. Vladimír Majerčík

Odborný pracovník SPM
+421 37 6572 570
+421 902 969 626

Jana Décsiová

Knižnica SPM v Nitre
+421 903 822 765

Mapa výstaviska