Zamestnanci

Úsek riaditeľa

Ing. Róbert Kanás

riaditeľ

Ing. Martin Piesecký, MBA

zástupca riaditeľa pre prevádzku
+421 911 508 958

Bc. Lívia Galbavá

manažér pre medzinárodné vzťahy, protokol, kancelária riaditeľa
+421 907 107 776

Mgr. Peter Mesároš

manažér IT a projektov
+421 904 717 717

Oddelenie marketingu a komunikácie

Ing. Martin Lužbeťák, MBA

vedúci oddelenia marketingu a komunikácie
+421 911 200 649

Ing. Katarína Moravcová

marketingová manažérka
+421 911 967 006

Oddelenie služieb - Stánky občerstvenia_Doplnkový predaj_Krátkodobé prenájmy_Výstavy psov_Kontrakty_Burza exotov

Ing. Peter Szakmár

vedúci oddelenia
+421 902 969 625

Dáša Stanovičová

referent služieb
+421 903 996 605

Obchodná skupina

Ing. Ondrej Vaňo

vedúci obchodnej skupiny
+421 905 460 313

Magdaléna Červená

obchodná manažérka
+421 903 706 950

Bc. Silvia Miklíková

obchodná manažérka
+421 911 224 215

Martina Lacinová

obchodná manažérka
+421 911 701 041

Mgr. Patrik Šebök

obchodný manažér
+421 902 343 082

Janka Majerčiková

obchodná manažérka
+421 903 425 243

Zuzana Cyprichová

obchodná manažérka
+421 903 564 610

Ing. Tatiana Krausková

obchodná manažérka
+421 911 860 085

Ing. Silvia Sabová

obchodná manažérka
+421 905 581 944

Mgr. Lenka Haverlíková

obchodná manažérka
+421 911 400 292

Oddelenie ľudských zdrojov a miezd

Jaroslava Durdiaková

mzdová účtovníčka
+421 911 611 609

Oddelenie financií a fakturácie

Milena Slivkaničová

vedúca oddelenia
+421 911 440 069

Emília Durdiaková

fakturácia
+421 911 880 263

Stredisko výstavný areál

Ing. Ivan Molnár

poverený vedením strediska výstavný areál
+421 904 302 774

Richard Škorica

vedúci oddelenia VTZ
+421 911 224 214

Ing. Ingrid Šebšajevičová

vedúca oddelenia správy, údržby zelene a odpadového hospodárstva
+421 911 880 265

Mgr. Jozef Kuchar

vedúci oddelenia ochrany majetku, PO a dopravnej obsluhy
+421 903 930 671

Stredisko projekčných činností a dizajnu

Ing. Jozef Muzika

poverený vedením strediska projekčných činností a dizajnu
+421 902 969 632

Peter Dobiš

príprava výroby a schvalovanie projektov
+421 911 611 608

Tlačiareň

Ing. Jozef Muzika

poverený vedením oddelenia tlačiareň

Stredisko výroby

Vladimír Varga

vedúci strediska výroby
+421 904 302 776

Richard Švihel

stavbyvedúci
+421 902 969 644

Stredisko ZVZ a špedície

Ing. Ivan Molnár

vedúci strediska ZVZ a špedície
+421 904 302 774

Igor Kuna

sklad ZVZ
+421 904 302 513

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Ing. Jozef Muzika

vedúci strediska SPM
+421 902 969 632

Jana Pažitná

sekretariát múzea

Ing. Vladimír Majerčík

odborný pracovník SPM
+421 902 969 626

Jana Décsiová

knižnica SPM v Nitre
+421 903 822 765

Mapa výstaviska