Fakturačné údaje

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Výstavná 4

949 01  Nitra

IČO: 36855642

IČ DPH: SK2022506651

Registrácia: Okresný súd Nitra, oddiel Pš vložka 10007/N

IBAN: SK85 1111 0000 0066 0731 7028

BIC: UNCRSKBX

Aktuality

Všetky aktuality

Mapa výstaviska