Kalendár veľtrhov, výstav a podujatí

NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 2020 – ZRUŠENÉ

20.08.2020 - 23.08.2020

Viac informácií

Mapa výstaviska