Guan Xiu – 16 Lohanov

V expozícii BONSAI GALLERY máte možnosť vidieť unikátny historický kúsok – odtlačok kameňorytu karikatúry Budhovho učenca, ktorý bol vyhotovený slávnym budhistických mníchom a maliarom ako 13. v poradí – Angaja Arhat.  Autor diela, Guan Xiu, vytvoril prvé portréty 16 učencov v roku 891 n. l.

V Číne, ako aj v Kórei, Japonsku a Tibete boli na stenách chrámov v skupinách po 16 (neskôr rozšírených na 18 alebo dokonca 500) často zobrazení „Arhat“-ovia (čínsky Lohan, japonský Rakan), predstavujúci blízkych učencov Budhu.

Legenda hovorí, že títo učenci vedeli o maliarskej zručnosti Guan Xiu, a preto sa mu vo sne zjavili s prosbou, aby vyhotovil ich portréty. Keď bol Guan Xiu požiadaný, aby vysvetlil, ako prišiel práve k týmto vyobrazeniam, odpovedal: „Vo sne som videl týchto Bohov a Budhov. Keď som sa zobudil, maľoval som len to, čo som videl vo sne. Takže myslím, že sa môžem odvolávať na týchto Lohanov“.

Budhovi učenci nie sú zobrazovaní ako bohovia či nadľudia, ale ako obyčajní ľudia, čo je na tú dobu pokrokové. Zobrazuje ich ako cudzincov, ktorí majú husté obočie, vyčnievajúce lícne kosti, ovisnuté tváre, veľké oči a vysoké nosy, s indickým alebo stredoázijským výrazom, sediacich v krajine a opierajúcich sa o borovice a kamene. Obrazy zdôrazňujú ich vzdanie sa svetských túžob, chudobu, čo pri 13. Lohanovi prezentuje napr. rúcho plné záplat.

Obrazy 16 Lohanov od Guan Xiu boli darované chrámu Shengyin v meste Qiantang (dnes Hangzhou). V 18. storočí vzniklo z tohto najvýznamnejšieho diela budhistického sveta niekoľko papierových odtlačkov, z ktorých jeden môžete vidieť práve na výstave GARDEDNIA DOMEXPO BONSAI GALLERY. Súbor všetkých odtlačkov je uložený v knižnici výtvarných umení harvardskej univerzity.

Príďte sa pozrieť na viac ako 200 ročný historický kúsok, ktorého korenie siahajú až do roku 891 n. l.

Budha - učenci 13. učenec

Pre viac informácií o výstave GARDENIA DOMEXPO BONSAI GALLERY kliknite na zelený banner:

info banner

 

Mapa výstaviska