Zľavy z prenájmu plochy!
5% pri doručení prihlášky usporiadateľovi veľtrhu do dátumu uzávierky
10% pre vystavovateľov pri 11. - 15. účasti bez prerušenia
15% pre vystavovateľov od 16. účasti bez prerušenia
Pozor! Možnosť prihlásenia na výstavu Medzinárodný strojársky veľtrh 2016 bola ukončená.