Agrosalon 2017

Important terms

9. 1. 2017
Uzávierka záväzných prihlášok na veľtrh
Deadline for applications

 

13. 2. 2017
Zaslanie objednávok na práce a služby
Deadline for sending order for reguested services

 

20. 2. 2017
Uzávierka prihlášok do oficiálneho katalógu veľtrhu
Deadline for entries in the official cataloque of the fair

 

25. 2. 2017
Záverečný termín na predloženie projektov
Deadline for projects submission

 

22. – 26. 3.  2017
7.00 – 18.00
Montážne práce na pridelených plochách
Assembly at assigned area

 

27. 3. 2017
7.00 – 21.00
Ukončenie montážnych prác
Assembly completed

 

28. 3. – 31.3.2017
9:00 – 18:00

1.4.2017
9.00 – 16.00
Termín a otváracie hodiny veľtrhu
Dates and opening hours during exhibition

 

1. 4. 2017
16.00 – 22.00
Ukončenie veľtrhu, demontáž expozícií
End of exhibition, dismantling

 

2.4. –  4.4.  2017
7.00 do 18.00
Demontáž expozícií a odvoz všetkých exponátov z areálu
Dismantling and transport of all exhibits 

 

Map of Agrokomplex