V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18. novembra 2015

Map of Agrokomplex