Vyžrebovaní v súťaži o hodnotné ceny a špeciálnu cenu – Svadobné dni a Beauté 2017

1. cena – Jana Dzurilová, Bratislava

2. cena – Lenka Jamrichová, Babindol

3. cena – Viktória Benkovská, Branč

4. cena – Patrik Studený, Nitra

5. cena – Lenka Kubányiová, Pata

Špeciálna cena – Milan Turza, Púchov

Vyžrebovaným srdečne blahoželáme! 

svadba_500x844

 

Mapa výstaviska