Vyžrebovaní v súťaži na výstave SVADOBNÉ DNI A BEAUTÉ 2018 Nitra

Zlosovanie_listkov_Svadobne_dni_2018_vyhry

Žrebovanie vstupeniek na výstave SVADOBNÉ DNI A BEAUTÉ 2018 prebehlo 20.1.2018 o 16:00 hod. na hlavnom pódiu v pavilóne M1.

Výhercovia výherných vstupeniek podľa poradia sú:

1. cena: Veronika Šáfariková, Sereď
2. cena: Lucia Končáková, Tesárske Mlyňany
3. cena: Vladimír Gažúr, Nové Zámky
4. cena: Branislav Remeň, Bratislava
5. cena: Eva Kajanová, Jacovce
6. cena: Tímea Vanyová, Nové Zámky
Mimoriadna cena: Martin Sorentíny, Horné Dubové

Vyžrebovaným gratulujeme! Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky. Tešíme sa znova o rok!

Mapa výstaviska