Riaditeľ Dinga na vlastnú žiadosť končí

Riaditeľ štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. Mário Dinga požiadal listom zo dňa 29. 10. 2017 ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pani Gabrielu Matečnú o uvoľnenie z funkcie riaditeľa, zo zdravotných dôvodov.  Pani ministerka vyhovela žiadosti a od 1.12. 2017 poverila zastupovaním riaditeľa pána Jozefa Muziku, ktorý je aktuálne výrobno- technický námestník. 

TS na stiahnutie: TS Riaditeľ Dinga na vlastnú žiadosť končí

Mapa výstaviska