OCENENIA MEDZINÁRODNÉHO STROJÁRSKEHO VEĽTRHU V NITRE – VÝSLEDKY

msv_620x395

Ocenenia MEDZINÁRODNÉHO STROJÁRSKEHO VEĽTRHU (PDF)

Organizátor Medzinárodného strojárskeho veľtrhu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š.p. v Nitre vypisuje každoročne Súťaž o cenu veľtrhu. Poslaním súťaže je oceniť vynikajúce výrobky, kolekcie a zaujímavé expozície, ktoré sú výsledkom vzájomného snaženia výrobcov i obchodníkov. V tomto roku je súťaž organizovaná  už po 22. krát.

Na vyhodnotení súťaže pracovala 9-členná porota zložená z odborníkov zo Slovenskej  republiky na čele s jej predsedom pánom  Ľubomírom Šoošom, dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a viceprezidentom Zväzu strojárskeho priemyslu SR.

Odborná komisia v priebehu jedného dňa posúdila exponáty vystavené na veľtrhu, ktoré vystavovatelia prihlásili do súťaže, prípadne boli nominované priamo komisiou.

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2018 získali:

Vystavovateľ:         RŐSLER Oberflächentechnik GmbH,  Wien AT                          

Výrobca:                  RŐSLER Oberflächentechnik GmbH, Untermerzbach, DE

Názov exponátu:   RŐSLER Surf – Finisher

Za dokonale vyriešenú technológiu superfinišovania s využitím robotického pracoviska.

Vystavovateľ:          MT- MONT s.r.o., Bratislava, SK                                               

Výrobca:                   EUROMAC S.P.A., Formigine (MO), IT

Názov exponátu:    FX BEND 1023

Za vynikajúce riešenie dvojrýchlostného posuvu nástroja pre ohraňovanie plochých súčiastok.

Vystavovateľ:        Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, SK         

Výrobca:               Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, SK              

Názov exponátu:  Model vodíkového automobilu využívajúceho pre pohon palivový článok a metalhydridové materiály

Za vynikajúce spracovanie modelu vodíkového automobilu s palivovými článkami a metalhydridovými materiálmi pre uskladnenie vodíka.

Cenu za najkrajšiu expozíciu  MSV 2018 získali:

Cenu získali:        TBH Technik, Žilina     a      MTS, spol. s r.o., Krivá

 Za moderne a esteticky ladenú expozíciu flexibilných produktov a upínacích systémov pre odbornú a laickú verejnosť.

Cenu za tematickú výstavu EUROWELDING 2018 získal:

Vystavovateľ:          FORMICA  spol. s r.o., Nitra, SK                                                

Výrobca:                   EWM HIGHTEC WELDING, Műndersbach, DE

Názov exponátu:    Multiprocesný zvárací zdroj MIG/MAG TITAN XQ PULS

Za inovatívnosť pri realizácii zváračských procesov. Výrobok napĺňa výzvu „Industry 4.0“ s možnosťou kontroly postupov a parametrov zvárania a vyhodnocovania spotreby materiálov on- line systémom.

Cenu za tematickú výstavu EMA 2018  získal:

Vystavovateľ:         OptiSolutions s.r.o., Praha, ČR                                                      

Výrobca:                  OptiSolutions s.r.o., Praha, ČR

Názov exponátu:   Umelá inteligencia vo výrobe – „Priemysel 4.0“

Za unikátne nasadenie prostriedkov umelej inteligencie do prostredia priemyselnej výroby, ktoré reflektuje najmodernejšie trendy v oblasti automatizácie.

Cenu za tematickú výstavu TECHFORUM 2018  získal:

Vystavovateľ:      Strojnícka fakulta STU v Bratislave, SK                                        

Výrobca:             Stanislav Zeman – Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Bratislava SK

Názov exponátu:  Volant 4. generácie – Integrovaný riadiaci systém  s využitím prvkov umelej inteligencie, určený na vyobrazenie a nastavenie parametrov monopostu

Za dokonale vyriešený riadiaci systém s využitím prvkov umelej inteligencie.

Čestné uznania Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2018 získali:

Vystavovateľ:        ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, Strojnícka fakulta, SK            

Výrobca:               Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, Žilina, SK

Názov exponátu:  E-3KOLKA

Za špeciálne riešenie mechanického zabezpečenia trojkolového vozidla proti preklopeniu, významné hlavne z oblasti posunu ťažiska pri imobilných užívateľoch.

Vystavovateľ:   TRUMPF Slovakia s.r.o., Košice, SK                                                                                

Výrobca:          TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG, Ditzingen, DE

Názov exponátu:  TruLaser 2030 L82 Laserový rezací stroj

Za vysoko sofistikované technologické zariadenie, pracujúce na princípe laserového rezania zabezpečujúce vysokú kvalitu a presnosť výstupných produktov s orientáciou na produktivitu a energetickú úsporu.

Vystavovateľ:        ABB s.r.o., Bratislava, SK                                                         

Výrobca:               ABB s.r.o., Bratislava, SK 

Názov exponát:    ABB robot IRB 4600 so systémom SafeMove2  systém pre bezpečnú spoluprácu človeka a robota

Za inteligentné zariadenie, ktoré zabezpečuje systém pre  bezpečnú spoluprácu človeka a robota v intuitívnom prostredí.

CENA MEDZINÁRODNÉHO VEĽTRHU ELO SYS 2018

Cenu prezidenta SEZ-KES „za prínos v elektrotechnike“ získavajú páni Ing. Jozef BendíkIng. Matej Cenký, za  experimentálne overenie separačnej vzdialenosti bleskozvodov.

Cenu Predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov získava Ing. Vojtech Šepák, za celoživotný prínos v stavebníctve, v oblasti projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, časť elektrotechnické zariadenia

Cena za najlepšie spracovanú expozíciu veľtrhu:

Ocenenie získava expozícia spoločnosti: RITTAL s.r.o. Bratislava

Návrh a realizácia expozície:  Atipic spol.s r.o. Dolný Kubín

Inovatívny čin roka

V súťažnej kategórii „Výrobková inovácia“

na tretom mieste sa umiestnil produkt spoločnosti  Považská cementáreň, a.s., Ladce – TRITECH, betón s využitím recyklátu zo stavebného a demoličného odpadu.

na druhom mieste sa umiestnil produkt spoločnosti: Martin Belavý – KOVOEFEKT -  klávesnica HandCubeKeys k počítaču pre hendikovaných ľudí.

na prvom mieste v kategórii Výrobková inovácia sa umiestnil produkt spoločnosti: CEIT Biomedical Engineering, s.r.o. – Implantát na mieru pre spinálnu chirurgiu – náhrada medzistavcovej platničky.

V súťažnej kategórii „Technologická inovácia“

Na treťom mieste sa umiestnil projekt spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. za virtuálny montážny tréning.

Druhé miesto získal projekt spoločnosti Mymedia s.r.o., za Hybridný polymérny materiál pre 3D tlač.

Prvé miesto získal projekt spoločnosti Sensoneo, j.s.a. za Sensoneo smart manažment odpadov

V súťažnej kategórii „Inovácia služby“

sa na treťom mieste umiestnil  projekt spoločnosti  Prediqt, s.r.o.,Platforma DataCity.

na druhom mieste sa umiestnilo riešenie spoločnosti CEIT, a.s., CEIT Smart Factory.

na prvom mieste sa umiestnil projekt spoločnosti HRDLIČKA – Slovakia s.r.o., UtilityReport.

 

“STROJÁRSKY VÝROBOK ROKU 2017” 

Organizátorom a garantom súťaže je Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky a  výrobky vybrala hodnotiaca komisia zložená z nezávislých odborníkov vymenovaných prezidentom zväzu.

Hodnotiaca komisia ocenila 3 výrobky. Všetky ocenenia sú rovnocenné.

Prvým oceneným výrobkom je: Hydraulický ohraňovací lis HOL 40, výrobca:  JHL – PRODUKT, s.r.o., Trenčín

Druhým oceneným výrobkom je:  Vysoko presný aktuátor DS 95 a DSM 95, výrobca:   SPINEA, s.r.o. Prešov a SPINEA Technologies s.r.o, Prešov

Tretím oceneným výrobkom je: 4 – nápravový nádržkový vozeň Zags 117 m3 LPG+, výrobca:  Tatravagónka a.s. Poprad

Cenu časopisu Strojárstvo/Strojírenství, za rok 2018 získava akciová spoločnosť Konštrukta- Industry so sídlom v Trenčíne.

VOJ_8281 VOJ_8300 VOJ_8295
VOJ_8316 VOJ_8319 VOJ_8347
VOJ_8362 VOJ_8392 VOJ_8376

Mapa výstaviska