MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH – VŠETKY INFORMÁCIE

V tejto aktualite nájdete všetky informácie o výstave:

- sprievodný program, zaujímavosti, zoznam vystavovateľov

- vstupné, parkovanie a navigáciu

- fotky, video a iné


Otváracie hodiny

22. až 24. mája 2018 od 9.00 do 17.00

25. mája 2018 od 9.00 do 15.00

Vstupné 7€ / 4€ (viac info nižšie)

Mapa MSV

Zoznam vystavovateľov

Sprievodca MSV 2018

Tlačová správa MSV 2018

ODBORNÉ SPRIEVODNÉ PODUJATIA


MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2018 v Nitre

500x800

Koniec mája na výstavisku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO už tradične patrí strojárstvu a technike. V dňoch 22. – 25. mája 2018 sa uskutoční jubilejný 25. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Veľtrh sa stal najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a svoje miesto našiel aj v kalendári európskych priemyselných veľtrhov a výstav.

Veľtrh je od svojich začiatkov špecifikovaný ako všeobecný strojársky veľtrh, čo znamená, že okrem strojárskej produkcie sa tu predstavujú aj produkty a novinky z iných oblastí priemyslu, ktoré sú úzko späté so strojárstvom. Na základe rozrastania sa týchto príbuzných oborov boli zaradené aj tematické výstavy, ktoré sa každoročne dopĺňajú a rozvíjajú. Ide o tematické výstavy EUROWELDING – zváranie, CAST-EX – zlievanie, hutníctvo, metalurgia; EMA – meracia, regulačná a automatizačná technika, STAVMECH-LOGITECH – stavebná, manipulačná technika; CHEMPLAST – plasty a chémia pre strojárenstvo a TECHFÓRUM – prezentácia výstupov technických univerzít Slovenska. Veľtrh a aj jeho tematické výstavy spadajú do oblasti B2B. Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu sú každoročne odborné sprievodné akcie, zamerané na aktuálnu problematiku.

V tomto ročníku je očakávaná účasť na úrovni vyše 400 vystavovateľov a spoluvystavovateľov na ploche vyše 25 000 m2. Typická návštevnosť veľtrhu sa pohybuje na úrovni vyše 18 000 návštevníkov.

Tento rok sa opäť súbežne s Medzinárodným strojárskym veľtrhom uskutoční aj medzinárodný veľtrh ELO SYS, ktorý prinesie návštevníkom novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií.

Odborný sprievodný program na vysokej úrovni zabezpečí najvyšší počet odborných konferencií za posledné roky. Jednou z nosných tém bude okrem iného aj INDUSTRY 4.0 a veľa noviniek z oblasti automatizácie a softvéru pre priemysel. Slovenská kooperačná burza 2018 vás oboznámi s najnovšími trendmi v strojárstve, prednášky a konferencie Electron Nitra 2018 sú zamerané najmä na revízie, elektroprojekciu, údržbu a montáž elektrických zariadení.

Už tradične prebehne aj súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej bude ocenených 7 exponátov a jedna expozícia. Zväz strojárskeho priemyslu ocení najlepšie strojárske výrobky, ktoré boli v roku 2017 vyrobené na Slovensku. Vystavovatelia so zámermi priniesť do odvetvia nové inovačné prvky a ich špičkové produkty sú inšpiráciou pre všetkých. Počas veľtrhu sú na výstavisku v súvislosti s inováciami udelené ocenenia „Inovatívny čin roka 2017“, ktoré vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR – rovnako poskytujúce veľtrhu aj svoju záštitu.

Dlhoročná existencia medzinárodného strojárskeho veľtrhu, vysoko odborné sprievodné podujatia, novinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, výroby plastov, automatizácie i stavebnej a manipulačnej mechanizácie, či celý rad benefitov pre odborných návštevníkov sú nepochybne dobrým signálom kvality tohto významného podujatia. Jeho spojenie s veľtrhom ELO SYS posunulo celkovú odbornú úroveň ešte o krok vyššie. Preto si prehliadku dvoch najvýznamnejších strojársko-technických veľtrhov na výstavisku Agrokomplex v Nitre určite nenechajte ujsť.


ODBORNÉ KONFERENCIE A SEMINÁRE

electron

Pravidelnou súčasťou oficiálneho sprievodného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu je od roku 1997 celoštátna konferencia ELECTRON. Od roku 2011 prebieha priamo v areáli výstaviska Agrokomplex. Odborné prednášky sú zamerané na revízie, elektroprojekciu, údržbu a montáž elektrických zariadení. Tejto konferencie sa pravidelne zúčastňujú aj zástupcovia Technickej inšpekcie a.s. Nitra ako prednášajúci a množstvo popredných slovenských a českých výrobcov a distribútorov elektrických prvkov a zariadení.

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. za účasti popredných výrobcov elektrických prvkov a zariadení si Vás dovoľujú pozvať v rámci sprievodného programu 25. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre na 22. ročník celoštátnej konferencie pre elektrotechnikov zameranej na montáž a údržbu elektrických zariadení.

ELEKTRON program


Slovenská kooperačná burza NITRA 2018

b2b

Dátum: 23. 5. 2018

Miesto: Výstavisko Agrokomplex, Nitra-Pavilón K

Čas: 9.00 – 18.00 hod

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje kooperačné podujatie a panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve Slovenská kooperačná burza NITRA 2018, ktorá sa bude konať dňa 23. mája 2018 v pavilóne K, výstaviska Agrokomplex v Nitre rámci 25. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

Slovenská kooperačná burza NITRA 2018 prostredníctvom vopred naplánovaných B2B rokovaní poskytuje priestor na prezentáciu spoločností, ich výrobných portfólií a hlavne priestor na nadviazanie nových obchodných kontaktov a spolupráce s potenciálnymi partnermi zo Slovenska a ďalších krajín.

Podujatie je zamerané na podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú alebo hľadajú technológie, nástroje a riešenia pre svoje výrobky, služby, vývoj a výrobné procesy obchodnej a kooperačnej činnosti v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví.

Neoddeliteľnou a atraktívnou súčasťou podujatia sú:

Panelová diskusia na aktuálne témy: Automobilové strojárstvo a mobilita budúcnosti /Výzvy zamerané na podporu inovácií / Elektromobilita a jej dosah na dopravu a priemysel

Seminár a workshop Možnosti podpory zo štrukturálnych fondov z Operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR – aktuálne vyhlásené výzvy, ďalšie plánované výzvy v roku 2018 a financovanie v garancii partnerov MH SR, ČSOB a SOPK

Prezentácia unikátnych prototypov automobilov technológií partnerov podujatia

Slovenská kooperačná burza Nitra 2018

B2B-Nitra-2018 Pozvánka


cech zváračských odborníkov

23.5.2018

Miesto: Press centrum,

9:20 – 11:30 Prednášky I. blok:

1. Jasenák, J. – CZO Trnava: Predstavenie a prezentácia inovácií vo zváraní

2. Pecha, J. – Tlmače: Zvyšovanie prievarov pomocou nánosov práškov

3. Jánoš, L. – LMC Bratislava: Inovatívne aplikácie návarov

4. Obuch, A. – Microstep Bratislava: Skúsenosti s delením vodným lúčom

5. Šipkovský ,P.. – AP s.r.o.: Inovácie plynov na zváranie – porovnanie vlastností

6. Pavlík, J.- Henkel Slovensko: Inovatívne produkty a technológie pre zváranie

7. Nosko M. ÚMMS SAV: Možnosti charakterizácie materiálov

8. Novák, I. – ÚP SAV Bratislava: Výskum adhezív pre spájanie kovov

9. Kováč , J.. Microstep Bratsilava: Inovatívne delenie plazmou tvarovo členitých povrchov zvarových plôch.

10, Krajčovič, J.. – Formica Nitra: Inovatívne automatizované zváranie pozdĺžnych zv. spojov

11. Moravský, M. – KSM Nesvady: Predohrev a žíhanie zvarových spojov inver. zariadeniami

24.5.2018

Miesto: Pavilón K – konf. miestnosť č.1

9.20 – 11.30 Prednášky II. blok - Vzdelávanie a certifikácia personálu

1. Jasenák, J.– CZO Trnava: Poznatky z vydávania preukazov pre profesiu zvárač

2. Malárik, D.– Zvarex Dubnica nad Váhom: Postavenie zváračského odborníka v praxi

3. Šikeť, Z. – SES Tlmače: Skúsenosti zo vzdelávania zváračov

4. Ráchela , R. –Duálna akadémia Bratislava: Význam duálneho vzdelávania a uplatnenie v praxi

5. Trúchly, J. – SPŠ Trnava: Výpočet a stanovenie nákladov vo zváračskej škole

6. Bekesi,Z. SOŠ Šahy: Vzdelávanie zváračov pre potreby praxe

7. Mečiar, S. – ZI Trnava: Analýza koreňových príčin nezhôd vydaných zváračských oprávnení

8, Humlach ,P. -Krajčovič, J.. –EWM Benešov a Formica Nitra: Inovatívne vzdelávanie pomocou simulátorov zvárania

9. Mitašík,R..- Avantle Bratslava: Predstavenie Cechového Informačného Systému v3.0, funkcionality a ďalšia vízia


Kvalita-Technológie-Diagnostika

Zámerom medzinárodnej vedeckej konferencie „Kvalita – Technológie – Diagnostika“ je vytvoriť priestor na prezentovanie katedier a ústavov zaoberajúcich sa problematikou kvality produkcie, materiálmi a technológiami ich spracovania a diagnostiky technických systémov. Vedecké podujatie je zamerané:

 • na prezentáciu dosiahnutých výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti zúčastnených pracovísk a možností ich transferu do praxe,
 • na riešenie spoločných problémov v oblasti technicky orientovaného vysokého školstva, vedy a výskumu,
 • na diskusiu o možnostiach spolupráce pri príprave spoločných projektov a zapojenia sa do aktuálnych výziev na národnej, resp. EÚ úrovni.

Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na prezentovanie jednotlivých zúčastnených pracovísk z hľadiska:

 • personálneho potenciálu,
 • vedecko-výskumných aktivít,
 • riešených projektov,
 • možnosti spolupráce pri príprave nových projektov,
 • moderného a inovatívneho prístrojového vybavenia,
 • nových, resp. inovovaných študijných predmetov, postupov a metodík,
 • akreditovaných študijných programov,
 • tvorby študijných materiálov.

Hlavné zameranie podujatia je na nasledovné oblasti

A / KVALITA PRODUKCIE

Systémy manažérstva kvality, environmentálne manažérstvo, manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, manažérstvo ľudských zdrojov, manažérstvo sociálnej zodpovednosti, manažérsky informačný systém, nástroje a metódy integrovaného manažérstva v organizácií.

B / MATERIÁLOVÉ A TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY FORMOVANIA SPOĽAHLIVOSTI TECHNICKÝCH SYSTÉMOV

Obrobené povrchy, vrstvy odolné proti opotrebeniu, tribologické materiály a povrchové úpravy, experimentálne metódy v tribológii, spoľahlivosť strojov a zariadení.

C / ÚDRŽBA A DIAGNOSTIKA TECHNICKÝCH SYSTÉMOV

Moderné metódy a formy údržieb, technická diagnostika, vibrodiagnostika, tribodiagnostika a metrológia

Program medzinárodnej vedeckej konferencie

24.05.2018 – štvrtok

9.00 – 10.00 Registrácia účastníkov podujatia

- budova Technickej fakulty, 4. poschodie

10.00 – 10.15 Otvorenie podujatia

10.15 – 12.30 Prezentácie zúčastnených pracovísk

12.30 – 13.30 Obed – Študentský domov A. Bernoláka

13.30 – 15.30 Prezentácie zúčastnených pracovísk

15.30 – 16.30 Prehliadka laboratórií Katedry kvality a strojárskych technológií

17.00 Spoločenské stretnutie účastníkov spojené s neformálnou diskusiou

(odchod autobusu od internátu A. Bernoláka)

25.05.2018 – piatok

Návšteva Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre

Miesto konania podujatia

Technická fakulta, SPU v Nitre

Tr.A.Hlinku 2

949 76 Nitra

Budova Technickej fakulty, 4 poschodie, zasadačka dekanátu

Bližšie informácie sú na: https://sites.google.com/view/kkst/domov


web axIMG_6021

PRETEKY VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV

1. kvalifikačné preteky v zručnosti vedenia vysokozdvižných motorových vozíkov na VI. majstrovstvá Slovenska s medzinárodnou účasťou sa konajú na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 22. až 25. mája 2018, na voľnej ploche E. Cieľom podujatia je poukázať na bezpečnosť práce a systém logistiky pri prevádzke motorových vozíkov.

22. a 23. mája – súťažné jazdy

24. a 25. mája – verejnosť

Podmienky súťaže:

 • platný preukaz obsluhy motorového vozíka na triedu a druh II. W1
 • absolvovať vstupný test z bezpečnosti práce s MV
 • na majstrovstvá Slovenska postupuje prvých desať účastníkov súťaže

Viac informácií: Preteky vysokozdvižných vozíkov


FOTOGALÉRIA

IMG_20180516_143152


MAPA VÝSTAVISKA, VSTUPENKY, NAVIGÁCIA A PARKOVANIE

mapa MSV

Vstupy pre návštevníkov budú cez hlavný vstup pri pavilóne F a cez bránu B2.

Vstupy pre vystavovateľov budú cez bránu B2.

Návštevníci s firemnými pozvánkami budú vstupovať cez registrácie v pavilóne F a po naplnení parkovacích kapacít aj cez bránu B2.


Vstupné: 7 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 4 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 48 € Katalóg výstavy 6 €
Vystavovateľský preukaz: 16 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka elektronická: 1,20 € Zásobovací preukaz 18 €

Vstupné

Zľavnené vstupné:

Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov

Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.

Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)

Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:

Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).

Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča


DOPRAVA

MHD č. 8,14,15,16,19,25,32

Taxi: +4213765656565, +421376507507,+421376533533, +421376533522, +421905476450, +421905545545, +421905155800

Navigácia

Miesto Zobrazenie na mape pre navigáciu 3D pohľad Street view
Hlavný vstup https://goo.gl/maps/AgGMvQkr5FC2 https://goo.gl/maps/o4r9RL3vwSC2
Parkovisko P10 https://goo.gl/maps/xwhun7bu7ZC2 https://goo.gl/maps/9oQ7cwZoHss
Brána B2 https://goo.gl/maps/yDSeL1HxEYS2 https://goo.gl/maps/1NaNVHVVeao
Administratívna budova AX https://goo.gl/maps/gBH2TUrN5TN2 https://goo.gl/maps/M7CCjEdn3RD2
Press centrum https://goo.gl/maps/d1QN76czAEy https://goo.gl/maps/m27iqzWgHWM2
Protokol https://goo.gl/maps/H6r3hJQDHpR2 https://goo.gl/maps/g1wAU2t9VY62
Pokladňa pri pavilóne G https://goo.gl/maps/iVEUt7qR6iz https://goo.gl/maps/j7UTbh6Gfwu

Banner_468x200


Mapa výstaviska