Ceny veľtrhu a čestné ocenenia LIGNUMEXPO LES 2018

Protokol z vyhodnotenia súťaže o cenu veľtrhu LIGNUMEXPO + LES 2018

NA STIAHNUTIE:

PREZENTÁCIA S FOTOGRAFIAMI – LIGNUMEXPO LES 2018

Protokol súťaže 2018_Lignumexpo

Kategória 1

Lesné hospodárstvo

 Vystavovateľ:              Foresta SK, a.s., SR  

 Výrobca:                     Foresta SK, a.s., SR

 Názov exponátu:        Kompletný lesnícky informačný systém WebLES 2

 

 Vystavovateľ:              LESY SR, š.p., Semenoles, odštepný závod             

 Názov exponátu:        Technológia vrúbľovania okresných drevín na bežné lesné dreviny


 Vystavovateľ:              Národné lesnícke centrum SR, Zvolen, Ústav lesných zdrojov

a informatiky

 Názov exponátu:        Monitoring a výskum lesných ekosystémov

 

Ocenenie získal:

                                  

Vystavovateľ:               Národné lesnícke centrum SR, Zvolen, Ústav lesných zdrojov

a informatiky

 

 Názov exponátu:        Monitoring a výskum lesných ekosystémov

Komisia oceňuje špičkovú technológiu získavania presných a časovo aktuálnych údajov o lesoch.  Výstupom je  komplexná dátová a mapová podpora pre lesné hospodárstvo a iné odvetvia.

Kategória 2

Lesnícke stroje a zariadenia                    

Vystavovateľ:                SIP SK, SR

Výrobca:                       UNIFOREST d.o.o., Slovinsko

Názov exponátu:          ŠTIEPACÍ AUTOMAT TITAN PREMIUM 40/20

                             

Vystavovateľ:               VPP – verejno-prospešný podnik, s.r.o., SR

Výrobca:                      Maaselän Kone OY, Fínsko

Názov exponátu:          ŠTIEPACÍ AUTOMAT HAKKIPILKE 43 Pro + HAKKIFEED 471

Vystavovateľ:               LESY SR, š.p.

Výrobca:                      POSCH Rakúsko

Názov exponátu:          Zariadenie na skracovanie palivového dreva SpaltFix S-375

Ocenenie získal:

 

Vystavovateľ:              LESY SR, š.p.

Výrobca:                      POSCH Rakúsko

Názov exponátu:          Zariadenie na skracovanie palivového dreva SpaltFix S-375

Komisia oceňuje kompaktné robusné riešenie štiepania palivového dreva.

Kategória 3

Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva

Vystavovateľ:               BRAS, s.r.o., SR

Výrobca:                      Vitap s.p.a., Taliansko

Názov exponátu:          Vŕtacie a frézovacie centrum Point K2 TOP 2.0

 

Vystavovateľ:               EXCELLENT CD, SR

Výrobca:                      HOMAG, Nemecko

Názov exponátu:          Vertikálne vŕtacie a frézovacie centrum BHX 050

Vystavovateľ:               KRÁL s.r.o., SR

Výrobca:                      WEINIG, Nemecko

Názov exponátu:         Hoblovacia frézka CUBE PLUS

Ocenenie získal:

Vystavovateľ:               EXCELLENT CD, SR

Výrobca:                      HOMAG, Nemecko

Názov exponátu:         Vertikálne vŕtacie a frézovacie centrum BHX 050

Komisia oceňuje progresívne   konštrukčné riešenie stroja určeného pre malú a strednú výrobu.

Kategória 4

Ručné stroje a náradie                                   

Vystavovateľ:             MAFELL AG, Nemecko

Výrobca:                       MAFELL A.G., Nemecko

Názov exponátu:           Lanková píla na rezanie izolačných materiálov DSS  300 cc

Vystavovateľ:              HOFLEX s.r.o., SR

Výrobca:                      LEUCO, Nemecko

Názov exponátu:          fréza kotúčová DIAREX air FACE

Vystavovateľ:               NOBIA s.r.o., SR

Výrobca:                      Lamello AG, Švajčiarsko

Názov exponátu:          Píla na renováciu okien Tanga DX200

Ocenenie získal:

 

Vystavovateľ:               NOBIA s.r.o., SR

Výrobca:                      Lamello AG, Švajčiarsko

Názov exponátu:          Píla na renováciu okien Tanga DX200

 

Komisia oceňuje  technické riešenie píly, ktoré vedie k efektívnej renovácii okien.

Kategória 5

Technológie a stroje na povrchovú úpravu

Vystavovateľ:               SEMA CZ, s.r.o., CZ

Výrobca:                      SEMA GmbH, Nemecko

Názov exponátu:         Software pre schody, tesárske konštrukcie a klampiarske systémy

SEMA Experience 18-2

Vystavovateľ:              ELBH, SR

Výrobca:                      ELBH, SR

Názov exponátu:         Teplovzdušná jednotka na prístup vzduchu do priestoru na

povrchovú úpravu ZLG 123

Vystavovateľ:                CENTROGLOB, SR

Výrobca:                       P.P.U.H. Dariusz Prochera, Poľsko

Názov exponátu:          Brúska / kartáčovačka KSB-2

Ocenenie získal:

 

Vystavovateľ:                CENTROGLOB, SR

Výrobca:                       P.P.U.H. Dariusz Prochera, Poľsko

Názov exponátu:          Brúska / kartáčovačka KSB-2

 

Komisia oceňuje efektívne technické riešenie povrchovej úpravy rastného dreva kartáčovaním  pre použitie v nábytkárskej výrobe.

 

 

 

 

Kategória 6

Materiály pre výrobu nábytku,  stavebno-stolárskych a ostatných výrobkov z dreva

 

Vystavovateľ:             NOBIA s.r.o., SR

Výrobca:                   Lamello AG, Švajčiarsko

Názov exponát:           spojovacie kovanie plošných dielcov CABINEO 8 – 12 mm

Vystavovateľ:             Hranipex, SR

Výrobca:                   Jowat, Nemecko

Názov exponát:           Polyolefínové tavné lepidlo na oplášťovanie APAO

Vystavovateľ:            Sir COLOR s.r.o., SR

Výrobca:                  B.P.S. srl, Taliansko

Názov exponát:          BORMA GLAS 2K

Špeciálny výrobok vytvorený na epoxidovej dvojzložkovej báze určený

na vyplňanie dutín a nedokonalosti materiálov

Ocenenie získal:

 

Vystavovateľ:            Sir COLOR s.r.o., SR

Výrobca:                  B.P.S. srl, Taliansko

Názov exponát:          BORMA GLAS 2K

Špeciálny výrobok vytvorený na epoxidovej dvojzložkovej báze

 

Komisia oceňuje  nový špeciálny výrobok určený na vypĺňanie dutín a nedokonalostí materiálov.

 

 

Čestné uznania hodnotiacej komisie medzinárodného drevárskeho veľtrhu

LIGNUMEXPO 2018 a medzinárodnej lesníckej výstavy LES 2018 získali nasledovní výrobcovia:

  1. Vystavovateľ:                         ITALCOMMA Slovakia s.r.o., Žilina

Výrobca:                      SCM GROUP Morbidelli, Taliansko

            Názov exponátu:         5-osé obrábacie centrum Morbidelli m400

Čestné uznanie za moderné riešenie obrábania dreva v piatich osách s možnosťou výroby drevených konštrukcií, okien, dverí, schodov a iných výrobkov z masívneho dreva.

  1. Vystavovateľ:                             LKT s.r.o, Trstená, SR

Čestné uznanie za dlhoročné pôsobenie slovenského výrobcu lesných kolesových ťahačov a za pravidelnú účasť na veľtrhoch LIGNUMEXPO + LES spojenú s predvádzaním svojej najnovšej produkcie.

  1. Vystavovateľ:               KRÁL s.r.o., SR

Čestné uznanie za celkovú expozíciu vystavených strojných zariadení a za dlhoročnú aktívnu účasť na veľtrhoch LIGNUMEXPO + LES.

  1. Ing. Stanislav Gregor             

Čestné uznanie za mimoriadne aktívny, tvorivý a dlhoročný prínos pri organizácii veľtrhov LIGNUMEXPO + LES od roku 1990.

Mapa výstaviska