AGROKOMPLEX 2018 v číslach

 

45. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava

XIII. Národná výstava hospodárskych zvierat

Organizátor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Spoluorganizátor:

Družstevná únia SR

Coop produkt Slovensko

NPPC – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav živočíšnej výroby

Zväzy chovateľov hospodárskych zvierat a drobnochovu UKSUP

Partneri:

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike

Agroinštitút

Plemenárska inšpekcia SR

Plemenárske služby SR, š.p.

SPPK

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Hlavný mediálny partner: RTVS, Rádio Slovensko, Zelená vlna, Rádio Regina , Farmárska revue

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra

Termín konania: 16. – 19. 8. 2018

Počet vystavovateľov: 650

Výstavná plocha netto: 55 726 m2

Počet návštevníkov: 114 960

Počet akreditovaných novinárov: 231

Slávnostné otvorenie výstavy: 16. 8. 2018, za účasti predsedu vlády SR pána Petra Pelegriniho a podpredsedu Národnej rady SR pána Bélu Bugára

AGROKOMPLEX je výnimočná medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava, ktorá sa na nitrianskom Národnom výstavisku konala v dňoch 16. až 19. augusta 2018 už po 45. krát. 

Pre odbornú verejnosť bola pripravená diskusia na tému Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 – 2027.

Pavilón M4 patril Festivalu národných špecialít. Pozornosť sa upriamila najmä na našu národnú špecialitu – Spišské párky.

Novinkou výstavy bolo ENVIRO, na ktorom sa predstavili spoločnosti a organizácie venujúce sa praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života. Téma plytvania potravinami a spracovanie bioodpadu sa odprezentovala prostredníctvom ekologických projektov v pavilóne B.

O kvalitách slovenskej produkcie  Vás na vlastné oči mohlo presvedčiť viac ako 20 vystavovateľov, držitelia ocenenia Značka kvality SK, slovenskí farmári, ľudoví remeselníci i výstava tradičných slovenských produktov COOP EXPO. Ťahákom výstavy bol aj tento rok jedinečný interaktívny pavilón F s témou „Inovujme vidiek“ prezentujúci rôzne oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva hravou formou.

V stánku MPRV SR v pavilóne M1 sa okrem produktov Značka kvality SK prezentoval aj projekt Chcem dodávať. Prítomné boli ukážky úspešných výrobkov od malých regionálnych výrobcov, ktoré sa prostredníctvom projektu dostali do maloobchodných sietí.

V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR slávnostne udelila ocenenia Značka Kvality SK vybraným poľnohospodárskym produktom a potravinám. Odovzdané boli aj významné ocenenia ako Zlatý kosák, Šampión výstavy, Špeciálne ceny ministra a tiež rezortné vyznamenania.

Nechýbali ani tematické výstavy a akcie:

  • Národná výstava hospodárskych zvierat – 13. ročník výstavy
  • COOPEXPO – 25. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy spotrebného tovaru
  • ENVIRO – 1. ročník medzinárodného ekologického festivalu
  • Inovujme vidiek – interaktívne expozície v pavilóne F
  • Dni poľa – 6. ročník zeleninárskej expozície
  • Farmárske trhy
  • Gazdovský dvor
  • Ovocie roka – 5.ročník
  • Zelenina roka – 4.ročník

Slávnostné otvorenie výstavy Agrokomplex

Slávnostné otvorenie NVHZ

VOJ_3792 VOJ_3840 VOJ_3827
IMG_3197 IMG_3173 IMG_3129
Agrokomplex 2018 -pavilón Z1 (1) Agrokomplex 2018 -pavilón Z1 (58) Agrokomplex 2018 -pavilón Z1 (37)
VOJ_4600 DSC05576 VOJ_4568
VOJ_4304 IMG_3729 VOJ_4180
VOJ_6423 MMPhoto-78 MMPhoto-86
IMG_4027 VOJ_4200 IMG_3283
MMPhoto-36 MMPhoto-10 Agrokomplex 2018 (6)
VOJ_6442 Agrokomplex 2018 (103) MMPhoto-135
Agrokomplex 2018 (104) Agrokomplex 2018 -pavilón Z1 (23) VOJ_4719

Mapa výstaviska