AGROKOMPLEX 2017 v číslach

1

44. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava

XII. Národná výstava hospodárskych zvierat

 

Organizátor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Spoluorganizátor:                              

Družstevná únia SR

Coop produkt Slovensko

NPPC – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav živočíšnej výroby

Zväzy chovateľov hospodárskych zvierat a drobnochovu UKSUP

Partneri:

Zetor

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike

Agroinštitút

Plemenárska inšpekcia SR

Plemenárske služby SR, š.p.

SPPK

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Hlavný mediálny partner:

RTVS, Rádio Slovensko, Zelená vlna, Rádio Regina

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra

Termín konania: 17. – 20. 8. 2017

Počet vystavovateľov: 605

Výstavná plocha netto: 55 726 m2

Počet návštevníkov: 113 420

Počet akreditovaných novinárov: 236              

Slávnostné otvorenie výstavy:  17. 8. 2017 za účasti predsedu vlády  SR pána Róberta Fica

 

                                                                                                  

Mapa výstaviska