RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A VČELÁRSTVO 2018

Profil výstavy

Pozývací list Rybárstvo, Poľovníctvo a Včelárstvo 2018

 

Podtitul: Rybárstvo, Poľovníctvo 9. ročník kontraktačno - predajnej výstavy, Včelárstvo 4. ročník predajnej výstavy včelárskych potrieb, včelích produktov a súťaže v medovine
Termín konania: 23.02.2018 - 25.02.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska