Nábytok a Bývanie 2014

Profil výstavy

Každoročne v marci prináša najnovšie trendy. Je zdrojom inšpirácie už 23 rokov. Láka obchodníkov, architektov, novinárov i laickú verejnosť. Informatívnym aj inšpiratívnym spôsobom sa tu vystavujú nové produkty, nové materiály, nové trendy, nové technológické riešenia a poznatky. Významné aj začínajúce slovenské a české firmy predstavujú svoju produkciu, ktorú konfrontujú s inými zahraničnými vystavujúcimi firmami, ale aj s konečným zákazníkom. Získavajú sa nové kontakty a potvrdzujú staré.

 

11.3.2014 – vstupné 6 eur, ostatné dni (12. – 16.3.) podľa cenníka.

Podtitul: 24. medzinárodný veltrh nábytku, bytových doplnkov, designu a architektúry
Termín konania: 11.03.2014 - 16.03.2014
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Štatistika za rok: 2013
Počet návštevníkov: 60117
Počet firiem: 410
Výstavná plocha: 20000 m2
Otváracie hodiny: 11.-15.3.2014 od 9.30 do 18.00
16.3.2014 od 9.30 do 15.00

Na stiahnutie

Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 2.5 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 12 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy: 5 €
11.3.2014 - vstupné 6 eur

Študentská kolektívna zľava 1€/osoba:
Platí pre študentov stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov.

Zľavnené vstupné 2,5€:
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.

Celoroční partneri

Mapa výstaviska