MLADÝ TVORCA 2017

Profil výstavy

Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie,

najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Chce tiež vytvoriť

priestor pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných

škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými

združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad o

profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a

povolania žiadané trhom práce, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti,

kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie.  

 

Podtitul: 25. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania
Termín konania: 26.04.2017 - 28.04.2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska