Medzinárodná výstava psov 2017

Profil výstavy

 

 

Termín konania: 09.12.2017 - 10.12.2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: nitradog.sk

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska